NT-utvecklare ska inspirera. Varför går det fortare när man åker rutschkana i jeans än när man har regnbyxorna på? Den lågstadieelev som kan klura ut svaret på det lekfulla experimentet har inte bara lärt sig vad friktion är, utan är också på god väg att uppnå kursmålen i ämnena Fysik och Teknik. I Angered lär skolbarnen få många sådana lustfyllda lektioner i naturvetenskap framöver, åtminstone om de två NT-utvecklarna får som de vill.

– Varenda lekplats är proppfull med teknik! Hur får man jämvikt på gungbrädan? Vad påverkar pendelrörelserna på gungan? Hur är en kedja konstruerad?

6A68.jpgExemplen bara sprutar ur Anna Didriksson och antagligen är förmågan att hitta och sprida inspiration en stor anledning till att just hon och kollegan Malin Edin fick jobben som så kallade NT-utvecklare i Angered. Till vardags är de lärare i naturvetenskapliga ämnen på Vättleskolan respektive Bergums skola, och har båda erfarenhet av att ingå i nätverk för att utveckla ämnena.

Nu får de dock chansen att göra det betydligt mer systematiskt, tack vare Skolverkets satsning på ett nationellt nätverk med målet att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Under tre år kommer 171 lärare och förskollärare runt om i landet att utbildas till så kallade NT-utvecklare, för att i sin tur utbilda kollegor och skolledare i sina hemkommuner och stadsdelar. Anna och Malin har ingått i gruppen som har utformat utbildningen, och nu ska de gå den själva.

Få utbildade tekniklärare
– Samtidigt börjar vi bygga upp en organisation för att underlätta kontakterna och fortbildningen av lärare på skolorna runt om i Angered. Vi presenterar oss för områdeschefer och rektorer och förklarar vikten av att frigöra tid för lärarna så att de får möjlighet att fortbilda sig, säger Anna Didriksson, som bedömer behovet som stort, särskilt hos lärare i de lägre årskurserna.

– Där har det ganska länge varit fokus på att läsa, skriva och räkna, och möjligen att lära sig olika arter av växter och djur, medan många lärare upplever de andra naturvetenskapliga ämnena som mer avlägsna. Framförallt är det väldigt få som är utbildade i teknikämnet och vi vill visa att det inte är så krångligt att uppnå kursmålen som många tror, säger Anna Didriksson.

Parallellt med matematiklyftet
Med hjälp av stödmaterial från Skolverket ska Anna och Malin träffa hela arbetslag runt om i Angered och handleda dem för att utveckla undervisningen, med alltifrån konkreta lektionsuppslag till hur man bedömer kunskaperna. Handledningen kommer inledningsvis främst att rikta sig till årskurserna 1-3 och 7-9 för att pedagogerna i årskurs 4-6 ska kunna fokusera på matematiklyftet som pågår parallellt. Till en början riktar sig projektet till grundskolorna, men på sikt ska även förskolorna i Angered involveras.

Förutom Anna och Malin finns ytterligare tre lärare som utbildar sig till NT-utvecklare i Göteborg, varav två i Askim-Frölunda-Högsbo och en i Lundby. Nästa chans att ansöka om utbildningsplats kommer hösten 2014 och därefter hösten 2015.