Bättre koppling mellan universitet och förskolor. Josefine Wetterlundh är en av 144 förskolestudenter från Göteborgs universitet som i höst gör verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i det nya systemet med övningsförskolor. Syftet är att studenterna ska få ut mer av sin praktik och att kontakten mellan förskolor och universitetet ska förbättras.

Josefine Wetterlundh är inne på sin fjärde VFU-vecka på förskolan Gnistgatan 3. Där är förskolläraren Kari Rönsberg hennes handledare. Förutom att leda aktiviteter i barngruppen har Josefine Wetterlundh en uppgift varje vecka. Den här veckan ska hon ta reda på hur man använder digitala redskap som exempelvis surfplattor på förskolan.

– Det känns jättekul att få komma ut och kunna väva samman teori och praktik.

Josefine Wetterlundh går första terminen på förskollärarprogrammet på Göteborgs universitet. Delkursen just före praktiken handlade om bland annat förskolans styrdokument och om arbete för likabehandling. Det är något hon nu har studerat närmare på Gnistgatan, både genom att läsa förskolans dokument och genom att diskutera med Kari Rönsberg.

– Det är intressant att se hur de arbetar för att få igenom det i vardagen.

Del av nationellt försök
Gnistgatan är en av de förskolor i Göteborg som deltar i ett femårigt projekt med övningsförskolor. Bakgrunden till satsningen är att regeringen vill höja kvaliteten på lärarstudenternas VFU. Detta genom att särskilt utvalda skolor och förskolor tar emot studenter och genom att den personal som tar emot studenterna är väl förberedd. 15 högskolor och universitet runt om i landet deltar i försöksomgången. Vid Göteborgs universitet gäller försöket förskollärarprogrammet.

Kari Rönsberg har tagit emot studenter som gör VFU i många år. Hon har också gått en vidareutbildning i handledarskap. Skillnaden nu är att samma studenter kommer återkomma till samma förskola under samtliga fyra VFU-tillfällen under utbildningen.

– Genom att de återkommer kommer vi lättare att kunna se hur de utvecklas i sin roll, säger Kari Rönsberg.

Struktur för att lära av varandra
Det blir också en tydligare struktur för hur VFU:n ska läggas upp. Bland annat kommer de tolv lokala lärarutbildarna i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo att träffas regelbundet tillsammans med studenterna. Syftet är att utveckla samarbetet mellan förskola och universitet och att lära av varandra.

– Det är mycket teori på utbildningen. Den stora utmaningen är att få ner den teorin i praktiken på förskolan, säger Kari Rönsberg.

Josefine Wetterlundh och Kari Rönsberg sitter ner tillsammans minst en gång i veckan för att diskutera Josefines uppgift. Utöver det småpratar de hela tiden – om bland annat förskolans uppdrag och varför vissa saker fungerar bättre eller sämre i arbetet med barnen.

– Jag lär mig jättemycket av att ta emot studenter. Det gör att jag blir utmanad och får reflektera över vårt agerande med barnen, säger Kari Rönsberg. Sedan håller man sig ajour med utbildningen och får veta om ny forskning och nya rön.