Stora behov i förskolan. 73 procent av 4- och 5-åringarna i norra Biskopsgården ligger efter i språkutvecklingen. Det visar en kartläggning av ett stort antal förskolor och familjedaghem som gjordes i höstas. Därför erbjuder stadsdelen nu fler timmar i förskolan till barn med föräldralediga föräldrar.

Kartläggningen visar att 43 procent av barnen behöver så kallade generella språkstimulerande aktiviteter för att uppnå en typisk språkutveckling. 30 procent av barnen har större behov och behöver speciellt riktade insatser av utbildade språkpedagoger. Bristerna i barnens språkutveckling gäller både svenska och andra modersmål.

Tidiga satsningar viktiga
– Alla barn har inte tillräckliga språkkunskaper i svenska för att klara grundskolan. Och detta ska vi snabbt vända på. Vi vill att barnen i stadsdelen får möjlighet att prata god svenska när de börja skolan. Om satsningar görs tidigt ökar chansen att barn och elever med ett annat modersmål än svenska lyckas med utbildningen och därmed kan bli delaktiga samhällsmedborgare på sikt, säger Eva-Lill Thorsson, områdeschef för förskola i Västra Hisingen.

Satsningen som nu pågår består av flera delar. Bland annat ges barn till föräldralediga föräldrar möjlighet att vara på förskolan 25 timmar i veckan, i stället för 15. Dessutom utvecklas pedagogiken, och man försöker stärka samarbetet mellan förskolan och hemmet.

”Språket utvecklar sinnena”
Förskolläraren Josefina Jansson på Solvädersbyns förskola är mycket positiv till språksatsningen.

– Vi har barn från många olika länder här på förskolan med stora språkbehov så det är en efterlängtad satsning. Genom språket får barnen möjlighet att förstå världen. Det utvecklar sinnena och vi kan skapa bra förutsättningar för dem att träna inför skolstart och läsning, säger Josefina Jansson.

En liknande språkkartläggning ska nu göras i södra Biskopsgården.