Jobbar systematiskt och läsfrämjande. Skolbiblioteken på Schillerska och Hvitfeldtska i Göteborg är i världsklass enligt fackförbundet DIK. Det är andra året i rad de får utmärkelsen som består av äran och ett diplom. “Det är en uppmuntran för allt arbete man lägger ner”, säger Johan Andersson på Schillerska. “Det känns väldigt hedrande”, säger Karin Wessman på Hvitfeldtska.

Karin Wessman är gymnasiebibliotekarie på Hvitfeldtska.

För åttonde året i rad delar fackförbundet DIK ut “Skolbibliotek i världsklass”. I år kom drygt 100 nomineringar in och 65 skolbibliotek fick utmärkelsen för 2020. Två av dem är Schillerska gymnasiet och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. I år har DIK tittat mycket på skolans systematiska kvalitetsarbete.

– Det är jätteroligt så klart, det är andra året i rad som vi får den utmärkelsen. Det är en uppmuntran för allt arbete man lägger ner, säger Johan Andersson, skolbibliotekarie.

Han tror att en anledning till att de får utmärkelsen är för att de arbetar systematiskt med till exempel elevers informationskompetens och att de lagt en biblioteksplan som är förankrad i skolledningen.

– Vi börjar med grundläggande informationsfärdighet i årskurs ett, bygger på den till mer avancerad i årskurs två och i samband med gymnasiearbetet i årskurs tre ska de kunna allting och då höjer vi det till en akademisk nivå.

Mycket läsfrämjande arbete

Skolbibliotekarierna samarbetar också med lärarna i alla ämnen och håller lektioner. Det är något som skolledningen också vill.

– Vi har mycket läsfrämjande arbete, där vi pratar och tipsar om böcker. Vi har bokcirklar ihop med lärare, hjälper eleverna att välja rätt böcker och pratar om böckerna när de läst klart.

Karin Wessman är gymnasiebibliotekarie på Hvitfeldtska som också fått utmärkelsen för andra året.

– Det känns väldigt hedrande och roligt att både vi och Schillerska fått två år i rad. Innan dess var det länge sedan någon skola i Göteborg fick den.

Gör utvärderingar med eleverna

Under året har skolbiblioteket på Hvitfeldtska jobbat extra mycket med kvalitetsarbete.

– Vi ligger bra i skolans organisation, vi är med på möten och med i olika programmens verksamhetsberättelser och vi har även en egen sådan. Vi gör utvärderingar med elever och det har vi börjat göra mer.

Bibliotekarierna är ute i klassrummen väldigt mycket. Till exempel i samband med gymnasiearbetet.

– Då var vi ute flera gånger och så frågade vi efteråt hur de tyckte att det hade gått, då får man information så man kan göra bättre till nästa år. Jag tycker att vi jobbar väldigt mycket med kvalitetsarbete på lite olika sätt.

Det tror Karin Wessman är en del i att de fått utmärkelsen.

– Men det är annat också. Vi har en biblioteksplan som är väldigt tydlig och som vi reviderar varje år och en verksamhetsplan där vi beskriver och följer upp vad vi gjort under året, hur det har gått, vilka mål vi haft och vilka mål vi ska ha för nästa år. Vårt kvalitetsarbete följer i stort det som görs på skolan, men det kanske inte är så vanligt att skolbiblioteken ligger i fas där.

Jobbar mer digitalt

Covid-19-pandemin har gjort att skolbiblioteken fått ställa om sin verksamhet eftersom de flesta gymnasieelever studerat på distans.

– Ett nytt och annorlunda sätt att jobba på så klart. De elever och lärare som varit här har vi naturligtvis hjälpt som vanligt. Men vi har mest jobbat på distans. Vi har startat en Google site där vi svarat på frågor, lagt upp information och ordnat så att elever kommer åt olika typer av information hemifrån. Vi har fortsatt att skriva om boktips på Instagram, säger Johan Andersson.

Även Hvitfeldtskas skolbibliotek har gått över till att jobba digitalt.

– Vi har fått lära oss nya verktyg och att jobba på ett annat sätt med våra bokprat och vår undervisning i informationssökning och källkritik. Vi har varit med på digitala lektioner som lärarna haft men även haft egna filmade lektionspass. Det har gått bra, säger Karin Wessman.

Är det något som ni gjort under pandemin som ni kommer att fortsätta med sedan?

– Vi har bestämt oss för att fortsätta att jobba med Google sites för att ha mer kontakt med den grupp av elever som inte går till biblioteket. Men vi har också känt att ett bibliotek väldigt mycket är en plats där man träffas och jobbar tillsammans, vi längtar tillbaka till det såklart, säger Johan Andersson på Schillerska.

– Det är lite svårt att säga med en gång hur det kommer att bli i fortsättningen. Men jag tror definitivt att vi kommer att jobba på ett annat sätt. Vissa digitala verktyg som vi behövt använda, ser vi att det finns en stor användning för även om eleverna finns på plats. Vi kommer exempelvis att fortsätta att göra filmer om sökningar i våra databaser, säger Karin Wessman på Hvitfeldtska.