Tretton organisationer i sex EU-länder har gått samman för att bilda ett nätverk för att förbättra konflikthanteringen i skolan. I fredags lämnade Kris- och Jourverksamheten in en ansökan till EU för att söka finansiering till projektet. Går ansökan igenom, kommer nätverket att koordineras av Stadsdelsförvaltningen i Linnéstaden.

Tanken med projektet är att skapa ett bättre skolliv för elever och lärare. Skolan behöver metoder som hjälper elever att hantera egna konflikter och som hjälper kamrater och vuxna att ingripa på ett konstruktivt sätt. Nätverket vill lära ut konflikthantering i skolan och inspirera människor att använda dem.

Nätverket vill också inspirera skolor till att arbeta med förebyggande åtgärder, hantera främlingsfientlighet och rasism, söka stöd från nätverket och ha ett brett lokalt samarbete mellan olika typer av institutioner.

Nätverket kommer att utbyta och sprida kunskaper och erfarenheter genom en webbplats, konferenser och rapporter. Målgruppen är alla som vill bidra till att öka kunskaperna om konflikthantering bland barn och ungdomar, till exempel skolpersonal, föräldrar, skolpolitiker, psykologer, forskare, lärarutbildare, socialarbetare, brottsförebyggare och hälsovårdsinstitutioner.

Kris- och Jourverksamheten
Initiativtagare till nätverket är Kris- och Jourverksamheten, en kommunövergripande resursenhet som är organiserad inom SDF Linnéstaden. Kris- och Jourverksamheten lämnade in ansökan till EU-programmet Comenius 3 för att söka medfinansiering. Projektet som löper under tre år har en budget på cirka sex miljoner där maximalt 75 procent kan finansieras av EU. Från Göteborg deltar de fyra skolorna: Vättleskolan och Nya Lövgärdesskolan i SDF Gunnared samt Nordhemsskolan och Fjällskolan i SDF Linnéstaden.

Förutom Sverige ingår Danmark, England, Holland, Italien och Spanien i nätverket. Bland deltagarna finns sex skolor från Danmark, England och Sverige, en dansk skolmyndighet, stadsdelsförvaltningen i Bologna i Italien, en engelsk hälsovårdsstyrelse, en svensk social verksamhet för krishantering, en spansk forskningsorganisation och tre holländska ”non-profit” organisationer.

Besked från EU väntas under sommaren.