Nytt avsnitt av Skolverkstan ute nu. Hur får vi seniora lärare att trivas och stanna? Den som har många års erfarenhet har mycket att bidra med till skolan. I ett nytt avsnitt av podden Skolverkstan samtalar Bengt Randén tillsammans med specialpedagogen Lisbeth Lorné och läraren Åke Strand.

Lyssna på podden här: Seniora lärare behövs

När Åke Strand hade passerat pensionsåldern bad rektorn honom att jobba vidare på Oscar Fredriksskolan, vilket han tackade ja till.

Uppskattar variationen

– Jag tycker att det är fantastiskt roligt att jobba med barn. Det var ju grundtanken när man började med det här yrket, att få vara med och utbilda barn och se att det händer något nytt varje dag, menar Åke Strand.

Även Lisbeth Lorné uppskattar variationen som skolan bjuder på.

–  Det går ju inte en dag utan att det är någonting nytt som händer. Dels med barnen och även i verksamheten sker det mycket förändringar. Det är ju en resa att få vara med om. Jag har alltid trivts med det här jobbet, berättar hon.

”Vi kommer behöva fler som jobbar kvar länge”

Grundskoleförvaltningens direktör Bengt Randén betonar att seniora medarbetare behövs i skolan. Han ser också en utmaning i att locka och behålla pedagoger så att de räcker för alla elever.

– Vi vet ju att vi kommer behöva fler som jobbar kvar länge. Vad vill ni skicka med mig eller förvaltningen? Vad skulle vi kunna göra för att nyttja den seniora kompetensen? frågar Bengt Randén.

Som svar på den frågan betonar Åke Strand vikten av att Grundskoleförvaltningen värdesätter och efterfrågar äldre medarbetare. Både att rektorerna ska vilja ha en eller flera lärare som har varit med länge och att reglerna vid nyanställningar premierar erfarenhet. Lisbeth Lorné tar upp möjligheter till utveckling och flexibla tjänster.

Viktigt att kunna ha roligt tillsammans med barnen

– Det behöver ju inte alltid vara att man går ner i tid utan det kan ju vara att man får varierade arbetsuppgifter, säger hon.

För att själv kunna trivas i rollen länge har Lisbeth Lorné tagit många tillfällen att delta i olika skolutvecklingsprojekt under åren. Åke Strand poängterar hur viktigt det är att, som lärare bottna i sin egen kompetens. Men också att kunna ha roligt tillsammans med barnen.

– Vi ska skratta varje dag, lovar jag dem. ”Du ljuger” var det en elev som sa en gång och då tänkte jag att jaha har jag ljugit, det var ju taskigt. ”Hur tänker du då?” frågade jag och fick svaret ”Vi skrattar flera gånger!”. Och det är liksom grejen va, säger Åke Strand.