Arena för intregration. Skog och mark blir en arena för integration när miljöförvaltningens tar sitt projekt "Vägen till naturen" vidare in i en ny fas. Nyckelpersoner från olika invandrargrupper och SFI-lärare drillas nu för att, som ringar på vattnet, sprida intresset vidare.

– I Botaniska trädgården finns det växter från hela världen. Där kan vi till exempel titta på örter och kryddor från Afghanistan, Irak och Kurdistan, säger miljöinspektör Yusra Moshtat som på onsdagseftermiddagen bjudit in tjugotalet nyckelpersoner från olika invandrargrupper till en rundvandring i Botaniska trädgården. En plats som många av dem aldrig tidigare besökt.

”Information behöver inte vara nåt tråkigt”
– Jag vill att deltagarna ska känna delaktighet, och därför snarare visa på likheter än olikheter. Vi ska ha ytterligare en träff i oktober – då hoppas jag att jag ska ha väckt deras intresse för en fortsättning, säger Yusra Moshtat som jobbat med miljöförvaltningens projekt ”Vägen till naturen” i flera år.

Det första steget av projektet genomfördes 2005-2008 och innehöll bland annat en utställning på Naturhistoriska museet, men gav också en samlad kunskap om andra tidigare satsningar som gjorts kring invandrargruppers kontakt med naturen.

– Information behöver inte vara något tråkigt som överlämnas på ett papper. Jag hoppas att inspirera de nyckelpersoner som nu träffas att sprida kunskapen vidare – med musik och teater skulle man kanske kunna göra något roligt tillsammans med barnen också, funderar Yusra Moshtat.

Lär om vatten, klimat och kulturhistoria
Förutom de båda träffarna med nyckelpersoner från olika invandrargrupper pågår en utbildning för 30-talet SFI-lärare (svenska för invandrare).

Fem av sju heldagar har redan avverkats med Jonsered som utgångspunkt.

– Där lär vi oss mer om vatten, klimat, kulturhistoria oavsett väderlek. Vi låter naturen bli en arena för integration och information, säger Yusra Moshtat.