"Har jobbat väldigt engagerat". I veckan åker tre elever från årskurs 6 på Vättnedalsskolan i Tynnered till Stockholm och riksdagshuset. Där ska de träffa jämställdhetsministern och generalsekreteraren för Bris för att bland annat berätta hur det är att växa upp i Tynnered och hur vi kan skapa ett jämlikt samhälle för alla barn.

Foto: Lisa Bragée/Bris

— Om eleverna upplever sin omgivning tryggare så påverkar det även deras skolresultat, säger Vättnedalsskolans rektor Helena Kollberg.

Känner sig stärkta
Under året har ungefär 60 elever i årkurs 3 – 6 på Vättnedalsskolan samarbetat med den ideella organisationen Bris, Barnens rätt i samhället, i projektet Bris innovationslabb i Tynnered.

Syftet med projektet är att ge barnen möjligheter att berätta för bland andra politiker och näringsliv om sina upplevelser och hur stadsdelen kan bli tryggare för alla barn som bor där.

— Eleverna har jobbat väldigt engagerat med detta. De har varit glada och känt sig stärkta av att personer som inte är skolpersonal eller föräldrar lyssnar på dem. Det har även gett oss på skolan väldigt mycket att höra vad eleverna kommer fram till. Tryggare elever innebär också en bättre arbetsmiljö, säger rektor Helena Kollberg.

Berättar för jämställdhetsministern
I samband med Barnkonventionens dag den 20 november kommer tre av eleverna att åka till Stockholm för att berätta för jämställdhetsministern och Bris generalsekreterare vad de har kommit fram till.

Även om projektet nu avslutas kommer arbetet på Vättnedalsskolan att fortsätta. Ett exempel är att man nu startar ”Skola som öppen arena” där skolan kommer att vara öppen utanför skoltid för att erbjuda eleverna gratis aktiviteter på fritiden.