Fullsatt ceremoni på Lisebergsteatern. Samarbete och kommunikation var ledstjärnor vid årets utdelning av Ungdomens fredspris där sju skolor i Göteborg och Oslo belönades för sitt arbete mot mobbing, våld och rasism.

Det var ”knökfullt” på Lisebergsteatern när den högtidliga prisceremonin för Ungdomens fredspris 2012 inleddes på torsdagseftermiddagen den 6 december. Förväntansfulla elever, lärare och rektorer bänkande sig framför scenen där de nominerade bidragen presenterades. Alla utifrån sina egna idéer om hur man kan bygga ett samhälle där alla människor respekteras och känner trygghet.

”Vi löste problem genom att samarbeta”
Vägarna mot målet kan se olika ut. Från Engebråtens skolas satsning på Hei!-kampanjen, med budskapet att alla kan bidra till ett bra skolklimat genom att börja säga ”hej” till varandra, till planering av byggprojekt som skapar naturliga mötesplatser i skolvardagen.

62F8.jpg
Eleverna på Lindholmens gymnasium har lärt sig mycket genom projektet Bygg för möten, berättar Oskar Nummedal, som går första året på teknikprogrammet. Under arbetet lärde sig eleverna att gör skisser och bygga färdiga modeller. Utmaningen var att fundera ut hur man kan skapa mötesplatser som lockar och är tillgängliga för alla, även för exempelvis funktionshindrade. Två klasser har jobbat tillsammans i projektet.

– Vi löste problem genom att samarbeta. Och när man samarbetar raseras fördomar, säger Andreas Alhede.

Första priset, 25 000 kronor, gick till Rud videregående skole (gymnasium) för ett samarbetsprojekt mellan elever på vård- och omsorgsprogrammet och elever i gymnasiesärskolan. Projektets mål har både varit att stärka resurserna för psykiskt funktionshindrade och att öka kunskapen om hur deras situation är. Tillsammans reste sex elever från särskolan och vårdprogrammet till Lettland och besökte en skola för utvecklingshämmade elever. Ungdomarna skötte själva all planering och finansierade resan bland annat genom att sälja cupcakes och karameller.

Hoppas inspirera fler
Nu jobbar tjejerna för att sprida sina erfarenheter till andra skolor.

– Vi ser att vår skola har fått en bättre integrering. Vi hoppas att fler skolor blir inspirerade att göra liknande projekt, säger Pernille Juell, som går vård- och omsorgsprogrammet.

Galakvällen bjöd också på musikunderhållning med musikelever från Munkebäcksgymnasiet. Kvällen avslutades med middag och elevmingel.

638A_2.jpg
Projekt Drömskolan: Rosendalsskolan och Vättleskolan har tillsammans med eleverna på norska Bestum skole och Hallagerbakken skole tagit fram sin vision om en drömskola för alla. Presentationen avslutades med gemensam sång.