Samverkar med arbetslivet. Att skolelever gör praktik då och då är en sak, men att verkligen förbereda dem för det vuxna livet kräver väldigt mycket mer. Det har Sjumilaskolan insett, och prisas nu för sitt ständigt pågående arbete med Framtidsvärden. Ett samarbete med arbetslivet från förskolan till 9:an, för att fostra trygga individer.

– Det är ju väldigt roligt att vi uppmärksammas såhär, eftersom vi arbetat oerhört målmedvetet för att utveckla samarbetet med arbetslivet och utveckla våra elever, säger en mäkta stolt Anna Hjärne, en av Sjumilaskolans rektorer.

Det var på Gymnasiedagarna på Svenska Mässan som de tilldelades utmärkelsen Utmärkelsen, bland annat med motiveringen att man visat att ”… samverkan mellan skola och arbetsliv kan ge avtryck i hela närsamhället”. Fast så bra på det arbetet har inte Sjumilaskolan alltid varit.

– Tidigare hade vi många små spretiga projekt men under det senaste året har de växt sig större och större och nu har vi knutit dem samman till en röd tråd för hela skolan. Ett helhetstänkande kring hur vi praktiskt vill förbereda eleverna på framtiden och vuxenlivet, säger Anna Hjärne.

Modellen fick namnet Framtidsvärden och genomsyrar nu arbetet från förskolan till och med årskurs nio. I alla ämnen tar man upp aspekter på vad som krävs och förväntas av dig som vuxen, men också vad det är du själv kan och vill bidra med i samhället.

Stimulera medvetna val
– I de yngre åldrarna är man väldigt intresserad av olika yrken och i tonåren börjar man fundera mer över livet, kärleken och döden. Det gäller att möta de här intressena och stimulera eleverna till egna, aktiva val och förhållningssätt, säger Anna Hjärne.

Sjumilaskolan har nära 500 elever, de flesta med en bakgrund i länder utanför Norden. En av de viktigaste uppgifterna för skolan är att motverka segregation och den känsla av utanförskap som många elever riskerar att känna, och därför har man satsat mycket på praktik och studiebesök, både utanför och inne på skolan.

Under ”Framtidsveckan” bryter man schemat och har dels ämnesövergripande undervisning om samhället och arbetslivet, dels får man besök av en rad så kallade yrkesambassadörer. Det är representanter från en mängd olika branscher som träffar eleverna i små grupper, och har personliga samtal om sina yrken och utbildningar.

Alla gillar Skatteverket
– Det är ett effektivt komplement till vanliga praktikveckor, där det ju bara är en elev som får erfarenhet av en viss arbetsplats, men här får flera elever insikt om vad ett yrke eller en utbildning innebär. Och det brukar vara oerhört uppskattat av eleverna – efter att en representant från Skatteverket varit här ville alla elever jobba på Skatteverket, och när de pratat med White arkitekter ville alla hem och påverka sina boenden, säger Anna Hjärne.

Samtidigt är man på skolan noga med att inte bara fokusera på eleverna som framtida arbetstagare.

– Skolans uppdrag är ju inte bara att vara någon slags ”arbetare-fabrik”, utan vi ska också fostra ungdomarna till att bli goda människor som gör bra och medvetna val i livet. Då behöver man prata om det framtida arbetslivet, men också om varför det över huvud taget är bra och viktigt att gå och skolan och vem just du blir, som medborgare, säger Anna Hjärne.

10.000 kronor och äran
Bakom Utmärkelsen, som förutom äran består av ett pris på 10.000 kronor, står Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv och Västsvenska Handelskammaren.

Juryns motivering till årets vinnare av Utmärkelsen i kategorin Grundskola: Sjumilaskolan, Göteborg:
Sjumilaskolan visar på ett konkret sätt hur ett fokuserat och strategiskt arbete för samverkan mellan skola och arbetsliv kan ge avtryck i hela närsamhället. Arbetet går som en röd tråd genom alla skolår, utgår från en systematiskt uppbyggd plattform och bedrivs av engagerade elever och lärare. Aktiviteter som innebär att eleverna får driva hela processer, från idéer till färdiga produkter, tränar elevernas entreprenöriella förmågor, skapar kontaktytor och bidrar till att framtidsrusta eleverna.