Framtidsvecka för delaktighet. På Sjumilaskolan i Biskopsgården får åttorna ägna hela nästa vecka åt att spana efter sitt drömjobb. 15 arbetsgivare låter ungdomarna ”skugga” anställda på jobbet och skickar yrkesambassadörer till skolan.

”Mitt liv, mitt val” heter projektet som är en samverkan mellan Sjumilaskolan och GR Utbildning inom Göteborgregionens kommunalförbund (GR).

– Ett pilotprojekt för GR, som vill ta nya tag kring samverkan mellan skola och arbetsliv, berättar Ann-Margréth Jonsson, lärare på Sjumilaskolan.

– Och vi har arbetat med flera av inslagen tidigare, så nu satte vi ihop en framtidsvecka tillsammans med GR.

Frustrerade elever
Sjumilaskolan är en F–9-skola med nästan 500 elever, de flesta med bakgrund utanför Norden. Arabiska, somaliska och turkiska är vanliga språk.

– Eleverna är frustrerade och upplever utanförskap, de ser sig som invandrare trots att många av dem är födda i Sverige, säger Ann-Margréth Jonsson .

– Från skolans sida måste vi visa dem att de är en lika stor del av Sverige som alla andra. Det försöker vi göra genom att jobba målmedvetet med mycket praktik och studiebesök ute i samhället – och nu den här veckan.

Ann-Margréth Jonsson berättar att skolans elever, när de ska söka prao-plats, oftast håller sig i närområdet.

Känna delaktighet
– Det finns en rädsla för samhället utanför Biskopsgården. Där måste vi hjälpa dem, om vi så ska åka runt med dem och hålla dem i handen. Vi måste få dem att känna sig delaktiga, inkluderade!

På måndag börjar veckan för de 45 eleverna i årskurs 8 med studier om arbetsmarknaden och valkompetens, det vill säga att eleverna lär sig mer om valsituationer i kommande utbildning och yrkesval.

På tisdag får de träffa yrkesambassadörer från de 15 företagen, som kommer till skolan. Under onsdagen arbetar elever och lärare vidare på temat drömyrke. Och på torsdag gör eleverna jobbskuggning på de olika arbetsplatserna, i grupper om tre.

– De får träffa någon som jobbar på Volvo IT eller Operan eller någon av de andra som vi fått kontakt med tack vare GR, det är inte lätt att få såna här besök för högstadieelever, säger Ann-Margréth Jonsson.

Skriver praktikblogg
– Jobbskuggningen blir ett kanske två timmar långt besök, med rundvandring och att den anställde berättar om sitt jobb och eleverna får ställa frågor.

– De har med sig övningsexempel och frågor, så vi kopplar in besöken i deras skolämnen, till exempel kan de räkna fram lönestatistik för olika jobb i matematiken.

Under veckan kommer eleverna också att få hjälp att skapa en praktikblogg där de skriver om sina upplevelser. På måndag 27 januari är det dags att redovisa bloggarna.