Under våren har 30 elever i sexan på Bergsjöskolan haft tillgång till var sin bärbar dator. "Det har fungerat otroligt bra och eleverna har gjort ett fantastiskt jobb", säger Ulla Karlson Hedlin, rektor på Bergsjöskolan. Till hösten utökas nu projektet till samtliga sexor och sjuor i Bergsjön.

Cirka 300 Bergsjöelever kommer till hösten att ha egna bärbara datorer. Det är mer än vad man hade planerat för vid terminens start.

Ett lyft för eleverna och arbetsformerna

– Från början hade vi tänkt att de 30 datorer som nu har använts skulle följa med eleverna upp i sjuan. Men klasserna splittras och då hade vi fått bara några få datorer per klass. I stället väljer vi nu att ge alla sjuor en egen dator, säger hon.

Hon tycker att datorerna har inneburit ett lyft både för eleverna och för arbetsformerna.

– Vi märker att eleverna tycker det har blivit så roligt att gå i skolan, säger hon.

Lär sig källkritik

De farhågor som fanns att eleverna skulle sitta många timmar framför datorn varje dag ser inte ut att ha besannats.

– Nej, de sitter inte vid datorn så mycket som vi trodde. De ser datorn som ett hjälpmedel bland andra. Eleverna tar fram den ibland men lägger sedan undan den, säger Ulla Karlson Hedlin.

Med datorn som hjälpmedel har eleverna bland annat tränat sig i att leta och värdera information och om källkritik.

– De har gjort jättebra arbeten med rörlig bild, radio och skrivit betydligt mer än de annars hade gjort, säger hon.

Förutom Bergsjöskolan är det sexor och sjuor på Sandeklevskolan, samt sexorna på Backegårdsskolan, Gärdsmosseskolan och Solbackeskolan som får en bärbar dator till hösten.