EU-utbyte mellan fem länder. Skogomeskolan i stadsdelen Norra Hisingen fick på tisdagen besök av lärare från Wales, Irland, Frankrike och Danmark. De ingår i ett två år långt EU-samarbete, där både lärare och elever i de olika länderna har utbyte med varandra.

– Eleverna använder bland annat e-post och Skype för att prata med sina nya utländska vänner. Intresset är jättestort och vi märker hur mycket detta ger barnen, inte minst i förbättrade språkkunskaper. De lär sig även hur saker och ting fungerar i andra länder, vilket är bra att känna till, säger Lars Lahn, lärare i den danska staden Vejle.

”Tell me your story”
Comenius partnerskap är ett samarbetsprojekt inom EU, som arbetar efter olika teman. Skogomeskolan är med i temat ”Tell me your story”, som i sin tur har tre delmoment. Gerard Net, rektor på Skogomeskolan, förklarar vad det innebär.

– I den första delen får eleverna berätta en personlig historia om sig själva. I den andra delen vidgar vi vyerna och berättar om vårt närområde med dess historia. Där är vi nu och under dagen kommer vi att dra upp riktlinjerna för det arbetet.

I den sista delen får barnen fantisera fritt om hur deras stad eller område ser ut om 10 år. För de medverkande lärarna innebär det mycket planeringsjobb för att allt ska fungera.

”Vi har mycket att lära av varandra”
– Det är absolut värt allt extra arbete. Barnen är mycket entusiastiska och får många nya lärdomar och insikter genom samarbetet. Vi märker redan hur deras kunskaper i engelska har förbättrats, säger Cécile Fourlon-Caffin, lärare i Veyrac, Frankrike.

Hennes kollega, Catherine Dumans, flikar in att hon som lärare fått många tips och idéer från sina utländska kollegor.

– Vi har mycket att lära av varandra och vi är mycket glada över att vi gick med i projektet, som vi hittade av en slump på internet, säger hon.

Avslutning och summering på Irland
För Skogeomeskolans del avslutas projektet till våren med en resa till Irland. Inför varje resa är det några utvalda elever som får följa med tillsammans med pedagogerna.

– Till våren har vi besökt alla länder och vi är redan mycket nöjda med resultatet. Vi kommer att ha med oss lärdomar om olika skolkulturer och nya idéer om hur vi kan utveckla och förbättra Skogomeskolan, säger Gerard Net.

3E80.jpg
Att byta historier med varandra, har gett både barn och pedagoger inblick i hur skolan och samhället fungerar i andra länder, säger Gerard Net, rektor på Skogomeskolan.