”Om var och en gör små saker kan det bli stora vinster, när det blir en vana. Man ska tänka på att det kommer människor efter oss.” Så lyder ett av flera råd eleverna på Torslandaskolan riktar till vuxenvärlden inför världskonferensen ”Learning to change our world” i Göteborg i maj.

Eleverna på Torslandaskolan har många tankar om framtiden. Här är två exempel till: ”Man ska inte slösa så mycket på allting, då räcker inte jordens resurser.” ”Växter och träd ger oss människor luft och vi ger växterna koldioxid. Därför är det inte bra om man hugger ned en massa träd.”

Sparar vatten

Miljö och livsstil ingår sedan en tid som en naturlig del i det dagliga skolarbetet. Alla från förskoleklass till sexan är involverade och utgångspunkten ligger medvetet på praktiska uppgifter i närmiljön.

En uppgift eleverna fick med sig hem var att ta tid när de spolade vatten för att borsta tänderna eller duscha.

– En i vår klass sparade 140 liter varmvatten genom att duscha fem minuter istället för 15 minuter. Det är dumt att slösa. Det tar tid att göra rent vattnet och att värma upp det, berättar Martin i klass 2A.

– Vi utgår från barnens vardag och försöker visa på att det är möjligt att göra förändringar. När de får hemuppgifter involveras föräldrarna. Barnen blir delaktiga, börjar reflektera och kan sätta in saker i större sammanhang, säger Aija Samuelsson, lärare på Torslandaskolan.

Delegater på besök

Nu känns arbetet extra spännande för om en månad kommer en grupp delegater på besök till skolan. Då ska både barn och lärare prata med de utländska besökarna om hur man kan arbeta med miljö och hållbar utveckling i skolan.

Sammanlagt kommer 350 utvalda delegater från hela världen till Göteborg för att diskutera globala framtidsfrågor under tre intensiva dagar 4–7 maj.

Fokus ligger på utbildning och nya tankesätt för att åstadkomma hållbar utveckling, vilket avspeglar sig i namnet på konferensen – Learning to change our world.

Utbildning för långsiktigt hållbar utveckling handlar inte längre om enbart miljöfrågor utan minst lika mycket om demokrati, fattigdom, resursfördelning, hälsa, konsumtion och socialt välbefinnande.

”Positiv anda”

Att Göteborg valdes som mötesplats för så många erfarna personer på toppnivå från jordens alla hörn, är ingen tillfällighet.

– I Göteborg finns en positiv anda och en vilja till samarbete. Chalmers och Göteborgs universitet har kommit långt och har ett starkt engagemang kring hållbar utveckling. Redan under EU-toppmötet märkte vi att det i Göteborg finns en förmåga att hålla i ett arrangemang av den här typen, säger Carl Lindberg, biträdande statssekreterare och ordförande i organisationskommittén för konferensen Learning to change our world.

Under konferensen ska delegaterna diskutera och lära av varandra i grupper. De börjar med att utgå från sina egna erfarenheter och prata om vad som menas med hållbar ut veckling.

Dag två, 6 maj, ska de ut på besök runt om i Göteborg, till olika skolor, till Ekocentrum, Universeum, Vetenskapsfestivalen, eller bekanta sig med universitet och högskola.

Förslag tas fram

Med nya och förhoppningsvis stimulerande intryck i bagaget kommer de utländska delegaterna att återsamlas för att prata om sina upplevelser och tankar.

Innan konferensen avslutas har de i uppgift att ta fram olika förslag på hur världens länder kan arbeta vidare kring utbildning och hållbar utveckling.

Här i Göteborg pågår redan mycket intressant. I anslutning till konferensen ”Learning to change our world” ger Göteborgs Stad ut en bok med fakta och exempel från skolor som belyser olika sätt att arbeta med hållbar utveckling i bred bemärkelse.

– Med boken vill vi visa på behovet av kunskap och att så många av framtidsfrågorna hänger ihop. Framförallt vill vi inspirera och väcka hopp, säger Pernilla Lorentzson, författare och redaktör för boken som kommer att ges ut på svenska och engelska.