Besök från Naturhistoriska museet. Hajtänder, sjöstjärnor, rockägg och sälpäls. Det är något av vad museipedagogen från Naturhistoriska museet har med sig till Selma Lagerlöfs torg den 25-26 februari. Som en del av Go to Sea-veckan får grupper med skol- och förskolebarn lära sig mer om havet.

Museilektionerna för skolbarn är en av flera aktiviteter som anordnas på Selma Lagerlöfs torg i samband med att evenemanget Go to sea pågår runt om i staden. En annan är Fiskhusets filéskola, där alla intresserade kan ta chansen att guidas genom filéandets ädla konst.

Dessutom serveras det från tisdag till fredag fisk på skolmenyn i Backa, liksom i stadens övriga skolor.

Go to Sea äger rum den 24-28 februari på olika platser i hela Göteborg.