Fortsättning på fjärilsprojektet. Med start i början av april har förskolor och skolor i Göteborg bjudits in till en tävling i att inventera dagfjärilar. Ett 30-tal klasser och förskolegrupper har hittills anmält sig och några citronfjärilar har redan rapporterats in.

Ett tydligt vårtecken är att fjärilarna börjar synas igen. Som en fortsättning på förra årets fjärilsprojekt, då 40 av stadens lärare fick gå kurser i fjärilskunskap, har man nu bjudit in både förskolor och skolor till en inventeringstävling av fjärilar.

− Syftet är att öka intresset för och kunskapen om fjärilar. Dessutom är det ett sätt att få ut barn och ungdomar mer i naturen, säger Karolina Källstrand, som är miljöutredare på miljöförvaltningen.

Vill veta mer om fjärilarna
Inventeringstävlingen startade i början av april och pågår till den 15 september. Skolor och förskolor kan anmäla sig när som helst under perioden. Ju tidigare desto större chans att vinna, eftersom tävlingen går ut på att se och rapportera in så många dagfjärilar som möjligt.
6FFE.jpg

Samtidigt som man tävlar om fina priser, bidrar tävlingsdeltagarna med värdefull kunskap om vilka arter som finns och var de finns.

− Vi har inte bra koll på hur många eller vilka fjärilar som finns i Göteborg, så med den här inventeringen hoppas vi på att, helt ovetenskapligt, få veta lite mer, säger Karolina Källstrand.

Citronfjärilen först ut
Via en sida på nätet går det att följa hur många fjärilar som har rapporterats in. I början av året handlar det främst om fjärilar som övervintrat som fullbildade, som citronfjäril, nässelfjäril eller påfågelöga. De första av årets fjärilar brukar kläckas i maj och sedan flyga till september.

Att gynna fjärilsarterna och deras livsmiljö är sedan våren 2010 ett uttalat miljömål från Göteborgs Stad.