Skolbarnen i centrala Göteborg får en tidig julklapp av stadsdelsnämnden Centrum. 1.000 kronor vardera till nya böcker, leksaker eller idrottsprylar i skolor och förskolor.

SDN Centrum har skött sin ekonomi så bra att den senaste prognosen pekar på ett överskott på tio miljoner kronor i år.

2,5 miljoner totalt

Därför beslutade nämnden på tisdagen att dela ut en del av överskottet som ”återbäring” till skolor och förskolor för inköp av läromedel, pedagogiskt materiel eller annan utrustning.

Det finns cirka 1.000 förskolebarn och 1.500 grundskoleelever i stadsdelen, vilket gör att satsningen hamnar på 2,5 miljoner kronor. Exakt hur pengarna ska användas kommer att diskuteras i de former för föräldramedverkan som finns på skolor och förskolor.