Välkommen på invigning. Nu ska det finnas tillgång till böcker på Sveriges minoritetsspråk ute på våra grundskolor. Det har skolbibliotekscentralen fått i uppdrag och nu vill de inviga den nya minoritetsspråksdepån.

– Vi vill bjuda in till en invigning på onsdag den 22 januari på Frölunda kulturhus för att sprida kunskapen om att det nu finns böcker på våra nationella minoritetsspråk att tillgå, berättar Magnus Sjöberg och Marie Skantze, båda bibliotekarier.

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk, Finska, Samiska, Meänkieli (Tornedalsfinska) Romani Chib och Jiddisch. Sedan 2011 är Göteborgs Stad en av de kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde vilket ger alla sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter. Sedan 2019 har även de övriga nationella minoritetsspråken fått en stärkt ställning, inte minst i läroplanen och därför satsar Göteborg på att möta en eventuell efterfrågan på böcker skrivna på något av minoritetsspråken.

– Det har inte varit helt lätt att hitta böcker på alla språk för vår målgrupp som är grundskolans elever. På samiska har det funnits ganska många titlar, inte minst för att vi har Ann-Helén Laestadius som är barn- och ungdomsboksförfattare med samiskt ursprung. Men på meänkieli och jiddisch har det varit desto svårare. Vi kan i alla fall skryta med att vi har En Hobbits äventyr på Jiddisch, berättar Magnus Sjöberg.