Eget team följer barnet genom grundskolan. – Med vissa barn händer det så mycket mellan träffarna. Plötsligt går resultaten åt rätt håll. Då blir man glad av det här jobbet, säger Carina Käck, legitimerad psykolog. Hon och Carina Norman, specialpedagog jobbar tillsammans för att barn som bor i familjehem ska lyckas bättre i skolan. Med Skolfam ser de bra resultat.

Barn som bor i familjehem lämnar oftare än andra grundskolan utan fullständiga betyg. För att ge den gruppen extra stöd arbetar grundskoleförvaltningen sedan tio år tillbaka med modellen Skolfam. Varje barn som får en insats från Skolfam får ett eget team som följer det under åren i grundskolan. Teamen består av barnsekreterare och familjehemssekreterare från socialtjänsten samt psykolog och specialpedagog från grundskoleförvaltningen.

Samarbete ger resultat

Carina Norman, specialpedagog, och Carina Käck, legitimerad psykolog, ingår i ett av teamen som följer barn som är placerade av socialtjänsten i området Nordost. De säger att samarbetet mellan olika yrkesroller gör att barnen får ett bra stöd.

– Socialtjänsten vet vad barnet har varit med om och vi undersöker vilka styrkor och behov som vi kan jobba med för att barnet ska klara skolan. Tillsammans får vi en bra bild av helheten, säger Carina Käck.

Carina Norman fortsätter:

– Även om barnet byter skola eller familjehem så finns teamet från Skolfam kvar. Vi har kunskaperna om vad barnet behöver och hur olika åtgärder har fungerat. På så sätt kan vi ge trygghet när barnets liv är skakigt.

Just nu får 155 barn i Göteborg insatsen från Skolfam och det står barn i kö. Att arbetet gör nytta syns i statistiken över hur många barn som kommer in på gymnasiet direkt efter år nio. Det gör bara cirka hälften av barnen som är placerade i familjehem och som inte får insatsen. Av de barn som har fått hjälp av Skolfam börjar cirka 75 procent på gymnasiet direkt efter grundskolan.

Tydlig struktur

Ungefär två gånger per termin träffas teamet från Skolfam tillsammans med medarbetare från barnets skola och personer från familjehemmet. Barnet får själv välja om det vill vara med när de träffas eller inte. Varje möte har en särskild struktur, något som Carina Norman ser som en stor fördel:

– Vi skriver tydligt vad vi bestämmer och vem som ska göra vad. Sedan följer vi upp hur det har gått. Det kan vara att familjehemmet ska läsa högt en kvart om dagen för barnet, eller att skolan ska ge extra stöd i matte. Det gäller att skriva enkelt, så att vi kan se om åtgärderna genomförs eller inte, berättar hon.

Både Carina Norman och Carina Käck har bra erfarenheter med sig av arbetet med Skolfam.

– Med vissa barn händer det så mycket mellan träffarna. Plötsligt går resultaten åt rätt håll. Då blir man glad av det här jobbet, berättar Carina Käck.