Fem skolgårdar i Angered ska bli mer spännande för barnen och kunna fungera som ”gröna klassrum”. Det är målet för projektet Gröna skolgårdar som på onsdagen fick 370.000 kronor i stöd från EU:s stadsutvecklingsprogram Urban II.

Gårdarna som ska bli grönare och skönare finns på Tretjärnsskolan och Kummindalens förskola i Gunnared samt Hammarkullsskolan, Röseredsskolan och Sparvens förskola i Lärjedalen.

Ökar inlärningsförmågan

– Det ska vara lika naturligt att ha lektion ute som inne. Barnen får frisk luft och faktum är att inlärningsförmågan ökar när man rör sig mer och vistas mer utomhus, säger Ellika Lindau, projektledare.

Hon är arkitekt och har studerat utomhuspedagogik och skolträdgårdar vid Ultuna lantbruksuniversitet. Tidigare har hon omvandlat sina barns skolgårdar på liknande sätt. Nu blir hon anställd vid Lokalförsörjningsförvaltningen som ska bekosta jord och en del tyngre arbete som barnen inte klarar.

Ska bygga modeller

Projektet drar igång i början av nästa år med att barnen får lära sig att se skolgården med andra ögon och bygga modeller över drömskolgården. Eleverna får sedan vara med och bestämma hur gårdarna ska förändras och får arbeta med frösådd, komposter, vattning och skörd – allt för att lära sig naturens kretslopp. Tanken är också att föräldrarna ska engageras.

– Vi kommer att jobba med pedagogiska växter som växer snabbt – solrosor, pumpor, kanske också vindruvor, säger Ellika Lindau.

Två andra projekt beviljades också stöd från Urban II på onsdagen:

– Angeredsresursen handlar om att motverka ohälsa och isolering hos människor som varit arbetslösa länge, genom att mobilisera deras inneboende resurser.
– En dörr på glänt, där Bris Väst fortsätter att driva dialoggrupper mellan invandrade föräldrar och deras barn med syftet att barnen ska känna större trygghet i att växa upp i två olika kulturer.