Viktig grupp för att upptäcka om barn far illa. Skolkökspersonal i Lundby har under en utbildningsdag fått mer kunskap om våld i nära relationer och vilka varningssignaler de ska vara uppmärksamma på. ”Det blev en väckarklocka. Nu vet jag mer om hur barn reagerar på våld i hemmet och vad vi ska ha ögonen på för att upptäcka om ett barn verkar fara illa”, säger Malin Angelin.

Hon har jobbat som kock i SDF Lundby sedan 2002 och tycker att utbildningsdagen gav mycket. Framför allt fick hon veta mer om hur olika barn kan reagera på våld i hemmet.

På Rambergskolan, där Malin jobbar, rapporterar måltidspersonalen sedan tidigare till pedagogerna om barn slutar äta eller har andra uppenbara problem vid måltiderna. Men nu fick hon delvis nya ögon att se på barns beteende med och kommer att vara uppmärksam på fler signaler.

– Nu tänker jag mer att det kan finnas en bakomliggande orsak om ett barn är stökigt eller så. Barnet kanske behöver hjälp och här har vi alla vuxna på skolan ett ansvar, säger Malin Angelin.

Mer kunskap och samarbete

– Våra medarbetare möter barnen varje dag i skolan. Det de ser och gör spelar roll, säger Ulrika Alfredsson enhetschef för Måltid Skola i Lundby.

Mer kunskap om barns beteende och vikten av att skolans personal samarbetar var just syftet med utbildningsdagen, där två grupper fick en halvdag var.

– I januari blev barnkonventionen lag och under hösten går vi en webbutbildning på våra arbetsplatsträffar för att lära mer om konventionen. Artikel 19 som handlar om barns rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande väckte tankar på att vi borde lära oss mer för att bli bättre på att skydda barnen, säger Ulrika Alfredsson, enhetschef för Måltid Skola i Lundby.

Koll på varningssignaler

Utbildningsdagen hölls av Dialoga, som är Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Den tog upp och förklarade vad våld i nära relationer är, hur det ser ut, vilka uttryck det tar sig och hur det påverkar barn. Den gick också igenom vilka varningssignaler omgivningen ska vara uppmärksam på och hur man som vuxen bör agera.

Skolan har här en jätteviktig roll. Självklart pedagogerna – och inte minst skolmåltidspersonal, vaktmästare och lokalvårdare.

– Det här var första gången som Dialoga träffade vår yrkesgrupp. Det tyckte det var jättebra och ser hur viktig vår grupp är ute på skolorna. Våra medarbetare möter barnen varje dag i skolan och kan agera om de misstänker att ett barn far illa. Det dom ser och gör spelar roll, säger Ulrika Alfredsson.

Behövs samverkan

Hon poängterar också att hela skolan behöver samverka kring eleverna och hur de mår. Det här fungerar jättebra på en del skolor, medan andra behöver bli bättre.

– Olika yrkesgrupper på skolan möter barnen i olika situationer. Nåt som vi ser, kanske inte alls syns i klassrummet därför är det jätteviktigt att dialogen fungerar, säger Ulrika Alfredsson.

Nu hoppas hon att fler skolor i Göteborg och fler yrkesgrupper får möjlighet att ta del av den kunskap som Dialoga gett måltidspersonalen i Lundby.

Under en halv dag fick måltidspersonalen i Lundby lära mer om hur våld i nära relationer påverkar barn.

För kocken Malin Angelin blev utbildningen en ögonöppnare. Nu vet hon mer om vilka varningssignalerna kan vara när ett barn far illa.

– Våra medarbetare möter barnen varje dag i skolan. Det dom ser och gör spelar roll, säger Ulrika Alfredsson enhetschef för Måltid Skola i Lundby.

Under en halv dag fick måltidspersonalen i Lundby lära mer om hur våld i nära relationer påverkar barn.