Språkutveckling, värdegrund, hälsa och rörelse och konflikthantering. Det pågår mycket positivt inom skolan, även om vi allt som oftast får höra att ekonomin är begränsad. För alla som är på jakt efter goda pedagogiska exempel, ordnar kommunen Mötesplats Göteborg den 27-29 oktober. Intresset är mycket stort. Över 3.000 deltagare har redan anmält sig och ännu har anmälningstiden inte gått ut.

– Vi erbjuder ett otroligt brett program, som bygger på lärarnas egna önskemål och det senaste från universitet och högskolor. Det känns bra att så många vill komma, säger Gunilla Carlsson, programansvarig för Mötesplats Göteborg, som tar både Svenska Mässan och Burgårdens konferenscentrum i anspråk under oktoberlovet.

Sug efter nya idéer

– Det finns en lust att utveckla och det pågår oerhört mycket, men vi inom förskolan och skolan tänker inte alltid på att det vi gör kan vara intressant för fler. Samtidigt finns det ett sug efter nya idéer och erfarenhetsutbyte, säger Gunilla Carlsson.

Mötesplats Göteborg, som genomförs för andra året i rad, är en del i den nationella satsningen Attraktiv skola. Programmet innehåller 100-talet föreläsningar och seminarier om allt från FN:s Barnkonvention till Retorik och begriplig matematik.

Vill dela med sig av erfarenheter

Andra rubriker är Lust@IT, 7 intelligenser och 100 språk, Slöjd, ett kärlekens språk. Många forskare finns med, men dessutom är det verksamma pedagoger från förskolor och skolor som delar med sig av sina erfarenheter.

– Jämfört med förra året har det varit lättare att hitta lärare som vill berätta om sitt arbete för andra. De är stolta över det de gör och är beredda att dela med sig av sina erfarenheter, förklarar Gunilla Carlsson.

– Skolan har ett uppdrag att utveckla och bli mer attraktiv, men allt behöver inte ändras. Det är mycket som är bra. Det skolorna berättar om behöver inte vara så jättemärkvärdigt.

Fler är välkomna att anmäla sig

Alla med intresse för skola och förskola är välkomna att delta i Mötesplats Göteborg.

Priset är 250 kronor plus moms per dag. Program och anmälan via Internet finns på Skolutvecklingsenhetens webbplats.