Mer samarbete över personalgränser. I höst startar ett EU-projekt som ska stärka samarbetet mellan skolornas måltidspersonal och pedagogiska personal. Allt för att ta tillvara skolmåltiden som en viktig tillgång för elevernas lärande.

− Ibland är det vattentäta skott mellan måltidspersonal och pedagogisk personal. Man vet inget om varandras verksamhet trots att man har samma mål och är till för eleverna, säger Tony Lewin, som är enhetschef för måltid och service i Majorna-Linné.

Skräddarsydda utbildningspaket
Genom det projekt som startar i höst, och där stadsdelen Majorna-Linné ansvarar för ledningen, hoppas man få bukt med problemet. Först görs en kompetenskartläggning ute i de verksamheter som är med och sedan skräddarsys utbildningspaket för varje enhet.

− Pedagoger kan till exempel få utbildning i måltidens betydelse för elevernas studieresultat och måltidspersonalen kanske behöver ökad kunskap om läroplanen, säger Tony Lewin.

Andra områden som kan behöva stärkas är kunskaper inom folkhälsa, miljö och genusfrågor.

Sammanlagt medverkar åtta av Göteborgs Stads tio stadsdelar och ungefär 400 personer kommer att aktivt ta del i projektet. Även skolor från Lerum, Laholm och Kungsbacka deltar.

Två personer ska anställas
Bakgrunden är ett annat projekt, ”Hållbar kompetens”, som genomfördes med start 2009. Det gick ut på att höja måltidspersonalens kompetens inom bemötande och ekologiska produkter.

− När det projektet var avslutat satte vi oss ner och tittade på vad vi skulle kunna gå vidare med. Då kom vi fram till det här. Personal inom den pedagogiska verksamheten och måltidspersonal har mycket att lära av varandra, säger Tony Lewin.

Projektet pågår mellan september 2011 och augusti 2013. Två personer ska anställas för att arbeta med det på heltid. Hela projektet finansieras med EU-stöd på 5,6 miljoner kronor.