Göteborgs skolmuseum har under sin hundraåriga historia funnits på en rad olika adresser i staden. Sedan 1993 utgör samlingarna en del av Stadsmuseet – där uppmärksammas nu jubileet med utställningen "Skolsamlingarna 100 år". Samtidigt presenteras en ny bok kallad "Hundra år i skolans tjänst".

Till vardags lever skolsamlingarna ett ganska undanskymt liv på Stadsmuseet. Det allra mesta är magasinerat långt ifrån besökarnas blickfång, mycket kan man ändå ta del av genom museets databaser eller i Stadsmuseets faktarum..

Skolsal i barnens museum

– En del plockas fram vid tillfälliga utställningar – och så har vi ju också byggt en skolsal i barnens museum där många föremål kommit till användning, säger Pernilla Karlsson som är bibliotekarie vid stadsmuseet.

Pernilla medverkar också i den bok kallad ”Hundra år i skolans tjänst – nedslag i Göteborgs skolhistoria” som presenteras i nästa vecka. Skolmuseet var från början inte alls ett museum:

Till stadsmuseet 1993

– Visserligen kallade man det museum, men det var egentligen en sorts läromedelscentraler där man visade upp och handlade med föremålen. Sådant som skola och föräldrar kunde vara intresserade av, berättar Pernilla Karlsson.

När verksamheten startade i Göteborg 1909 höll man till i en liten affärslokal på Linnégatan 72. Från 1923 fanns museet i gamla latinläroverket vid Hvitfeldtsplatsen. Nästa anhalt blev Engelbrektsskolan – idag Tyska skolan – på Engelbrektsgatan. Till Ostindiska huset och det nybildade stadsmuseet kom samlingarna 1993.

Visar planscher ur den stora samlingen

Den nya utställningen visar upp föremål ur de hundraåriga samlingarna som på olika sätt berättar om skolans historia. Bland annat presenteras planscher ur den stora planschsamlingen.

Utställningen som har premiär på tisdag den 1 december finns kvar under två månader fram till och med 31 januari.

78EA.jpg