Klockan tolv på tisdagen, 14 september, hålls en tyst minut i Göteborgs skolor för att hedra offren för terrordådet i en skola i Beslan, Nordossetien. Idén att hålla en minnesstund i skolor över hela Europa kommer från EU:s ordförandeland Nederländerna.

I Sverige har utbildningsminister Thomas Östros, bland annat via Skolverkets hemsida, uppmanat till ”bred anslutning kring denna sameuropeiska manifestation”.

-Det har ännu inte sagts så mycket på radion om minnesstunden, så många ansvariga på skolorna har kanske inte nåtts av budskapet. Men vi ställer oss självklart bakom uppmaningen att hålla en tyst minut klockan tolv på tisdagen, säger Madeleine Lundstedt, planeringsledare för förskola och grundskola på Göteborgs stadskansli.

All skolverksamhet

Hon tolkar uppmaningen från utbildningsminister Östros som att all skolverksamhet bör delta.

Alltså inte bara elever och lärare, utan all personal, från förskoleklass till gymnasiet.

”Varje rektor får bestämma”

-Hur den här stunden ska utformas får varje rektor bestämma, beroende på hur små barnen är och hur mycket man hunnit prata om detta hemska tidigare, säger Madeleine Lundstedt.

Mellan 350 och 400 människor, många av dem skolbarn, omkom i den blodiga upplösningen av gisslandramat i Beslan fredags i förra veckan.