92 procent får något av sina önskemål. Grundskoleförvaltningen är klara med skolplaceringarna i förskoleklass och grundskola inför hösten 2023. Cirka klockan 14 idag skickar förvaltningen ut besluten till vårdnadshavarna. Besluten för anpassad grundskola skickas ut om ett par veckor.

Av de ungefär 10 220 elever som får en skolplacering i förskoleklass eller grundskola får 80 procent av de som har önskat skola sitt första önskemål. Det betyder att de får en plats i den skolenhet de helst vill gå i. 92 procent av de som har önskat skola får något av sina önskemål.

— Vi vill att så många som möjligt får en plats på en skolenhet de vill ha men vi måste samtidigt se till att alla får en skola nära hemmet. I år har vi något färre som inte får sitt första önskemål men dom får ändå en skola nära sitt hem säger Pernilla Palm, enhetschef för placeringsenheten.

”Ibland behöver vi göra avsteg”

I årets skolplacering av grundskoleförvaltningen behövt göra en handfull avsteg från reglerna. Det betyder att några elever inte fått en av sina fyra eller fem närmaste skolor, men ändå fått en skola inom de kilometer som reglerna säger.

– Ibland behöver vi göra avsteg från till exempel de fyra eller fem närmaste skolorna för att se till att alla elever får en skola nära hemmet. Vi följer de lagar som finns, men har en hög ambition med Göteborgs Stads regler som gör att vi ibland behöver göra avsteg, säger Pernilla Palm.

Inom ett par veckor skickar grundskolsförvaltningen även ut skolplacering för anpassad grundskola.

– När vi placerar barn i anpassad grundskola måste vi ta hänsyn till andra faktorer. Det vi måste ta störst hänsyn till är vilken tillgänglighetsanpassning barnet har behov av. Alltså fysiska behov och behov av omvårdnad säger Pernilla Palm.

Skolbyte 15–30 april

Även om många får en önskad skola, så kommer inte alla att bli nöjda med sin skolplacering. För de som inte är nöjda finns det möjlighet att önska skolbyte mellan 15 och 30 april.

— Skolbytet är för alla som av olika anledningar inte vill ha den skolplats de har fått. Under skolbytet får vårdnadshavare önska vilken skola de vill men alla skolbyten sker i mån av ledig plats. Vissa skolor kommer endast ha enstaka eller inga platser säger Pernilla Palm.