92 procent får något av sina önskemål. Grundskoleförvaltningen är klar med skolplaceringarna i förskoleklass och grundskola inför hösten 2022. Idag tisdag 29 mars skickar förvaltningen ut besluten till vårdnadshavarna. Besluten för grundsärskolan skickas ut om ett par veckor.

Av de ungefär 10 400 elever som får en skolplacering i förskoleklass eller grundskola får 82 procent av de som har önskat skola sitt första önskemål. Det betyder att de får en plats i den skolenhet de helst vill gå i. 92 procent av de som har önskat skola får något av sina önskemål.

— Vi vill att så många som möjligt får en plats på en skolenhet de vill ha men vi måste samtidigt följa vårt regelverk så att alla får en skola nära hemmet. I år har vi något fler som inte får något av sina önskemål men dom får ändå en skola nära sitt hem säger Pernilla Palm enhetschef vid placeringsenheten.

Inom ett par veckor skickar grundskolsförvaltningen även ut skolplacering för grundsärskolan.

– När vi placerar barn i grundsärskola måste vi ta hänsyn till andra faktorer. Det vi måste ta störst hänsyn till är vilken tillgänglighetsanpassning barnet har behov av. Alltså fysiska behov och behov av omvårdnad, säger Pernilla Palm.

Skolbyte 15–30 april

Även om många får en önskad skola, så kommer inte alla att bli nöjda med sin skolplacering. För de som inte är nöjda finns det möjlighet att önska skolbyte mellan 15 och 30 april.

— Skolbytet är för alla som av olika anledningar inte vill ha den skolplats de har fått. Under skolbytet får vårdnadshavare önska vilken skola de vill men alla skolbyten sker i mån av ledig plats. Vissa skolor kommer endast ha enstaka eller inga platser säger Pernilla Palm.