Fungerade inte som de skulle. Skolvalet och skolplaceringarna inför höstterminen 2020 fungerade inte som de skulle och det orsakade problem för såväl enskilda elever, vårdnadshavare och skolor som för grundskoleförvaltningen. Därför beställde grundskoleförvaltningen både en intern och en extern granskning av arbetet med skolvalet och skolplaceringarna.

Syftet med granskningarna var att ta reda på vad som har gått fel och hur problemen kan åtgärdas. Den interna granskningen var klar i somras och presenterades då för politikerna i grundskolenämnden.

Den externa granskningen är nu klar och resultatet visar på att bland annat otillåten påverkan har förekommit från såväl vårdnadshavare, chefer som politiker gentemot enskilda handläggare inom förvaltningen.

Otillåten påverkan

Den externa granskningen, som utöver att granska arbetet med skolplaceringarna och åtgärderna för att komma tillrätta med problemen, skulle också undersöka om det förekommit någon otillåten påverkan från politiker, chefer eller vårdnadshavare för att ändra skolplaceringar.

Resultatet visar bland annat att otillåten påverkan har förekommit från såväl vårdnadshavare, chefer som politiker gentemot enskilda handläggare inom grundskoleförvaltningen.

— Att otillåten påverkan förekommer i arbetet med skolplaceringar eller i samband med något myndighetsbeslut är givetvis helt oacceptabelt. Ingen handläggare ska utsättas för det i sitt arbete. Detta är en förutsättning för en rättssäker och likvärdig behandling av ärenden som gäller elever i Göteborgs Stads skolor. Det måste vi som förvaltning kunna garantera, säger grundskoledirektör Bengt Randén, grundskoledirektör.

Andra brister framkommer också

Den externa granskningen har tittat på ett antal stickprov och bland dem finns det inget som visar på att de eleverna fått en skolplacering på ett felaktigt sätt på grund av otillbörlig påverkan.

Grundskoleförvaltningen kommer nu att genomföra ett antal aktiviteter för att motverka att problem med otillåten påverkan förekommer. Som en del i detta kommer förvaltningen att informera alla medarbetare och chefer om vad otillåten påverkan är och hur man som medarbetare och chef ska agera om man utsätts för det eller misstänker att det förekommer.

Andra brister som framkommer i rapporten – läs mer om dessa här nedan.