Skolmatten kan utvecklas, metoderna och engagemanget finns. Det slår skolutvecklingsenheten i Göteborg fast i sin rapport ”Vän med matematiken”. Ett 30-tal skolor i elva stadsdelar har genom projektet ELIS satsat extra på att göra matematiken konkret och lustfylld.

Ånässkolan, Fjällboskolan och Bäckebolsskolan är några av skolorna som berättar hur de
arbetar i rapporten ”Vän med matematiken”. Genom att till exempel plocka med mynt, kottar och kolor eller att känna efter hur en liter vatten känns kan matteämnet bli konkret för barnen.

Skolverkets satsning ELIS vände sig från början bara till elever i behov av särskilt stöd. Men de flesta av det 30-tal Göteborgsskolor som deltog valde att rikta sig till alla elever.

Förståelse och lust

Genom de extra pengarna från statliga Skolverket har skolorna kunnat vidareutbilda sin personal och satsa på nya läromedel, roliga material och pedagogiska metoder som bygger på barns förståelse och lust.

I rapporten presenteras förutom exempel från fem skolor också aktuell forskning och debatt i ämnet. Boken kan beställas från skolutvecklingsenheten på länken nedan.