“Det är en trygghet att ha tydliga riktlinjer”. Skolsköterskan spelar en viktig roll när det gäller att svara på frågor kring covid-19. “Våra aktuella riktlinjer är att vi ska fortsätta vårt arbete med elevernas hälsa, men i det ingår också att hålla sig uppdaterad”, säger Annica Carlsson, skolsköterska på Kärraskolan, som upplever att det var fler frågor och större oro i våras än nu.

Göteborgs Stads grundskolor följer samma riktlinjer, samma metodstöd och direktiv.

– Det är en trygghet att ha tydliga riktlinjer, det underlättar att vi jobbar på samma sätt över stan, säger Annica Carlsson, skolsköterska för F-4 på Kärraskolan.

Hjälps åt att stötta

Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och skolpsykolog som på olika sätt hjälps åt att stötta rektor pedagoger, vårdnadshavare och elever i frågor som bland annat handlar om covid-19.

– Det kan ske på lite olika sätt. Jag kan få direkta frågor från pedagoger och ha kontakt med vårdnadshavare, men det var mer i våras tycker jag. Då var jag även ute i en klass och pratade om covid-19.

Vanliga frågor

Vanliga frågor har till exempel handlat om provtagningar och vad som gäller när vårdnadshavare har covid-19.

– Våra riktlinjer är att eleverna ska vara i skolan även om vårdnadshavaren är sjuk. När den informationen var ny för oss så kom det lite frågor kring det.

Håller sig uppdaterad

Det kommer mycket information kring covid-19 och Annica Carlsson ser till att hålla sig uppdaterad för att kunna svara på eventuella frågor som dyker upp. De aktuella riktlinjerna nu är att skolsköterskorna ska fortsätta att arbeta med basprogrammet. Det vill säga vaccinera, träffa elever för hälsobesök och uppföljning och ha skolläkarmottagning.

– Där har vi restriktioner, bara en vårdnadshavare får följa med eleven. Vi har också tagit bort några stolar i väntrummet för att minska trängseln och vi använder skyddsutrustning när det behövs.

Tänker på att hålla avstånd

Eftersom elevhälsan jobbar på och eleverna är i skolan så tycker Annica Carlsson inte att det dagliga arbetet påverkats så mycket.

– Vi tänker på att hålla avstånd och har lämplig skyddsklädsel om vi behöver vara nära eleverna, till exempel när de plåstras om. Man tänker mer på hur man agerar än man gjort tidigare.

Pratar eleverna du möter om covid-19?

– Jag upplever inte att jag får så mycket frågor just nu av eleverna. Ofta är ju pedagogerna de första som eleverna pratar med. Jag upplever att det var mer oro och frågor i våras. Nu vet många vad det handlar om, första oron har lagt sig och man har mer kunskap.

Hur tänker ni framåt?

– Vi spekulerar inte i vad som ska hända eller hur det ska bli, det kommer så mycket information och allt kan ändras. Man får vara i det som är nu och ha lugnet i det. Vi får jobba utifrån de riktlinjer vi har och så får vi se vad som händer sedan. Det gäller att följa det som kommer från Folkhälsomyndigheten, grundskoleförvaltningen och Göteborgs Stad, säger Annica Carlsson.