De 300 delegaterna på miljökonferensen ”Lärande förändrar världen” kan på torsdag i nästa vecka se Munkebäcksgymnasiet tidning ”Mia Mineral, Vito Vitamin” när de besöker Vetenskapsfestivalens monter på Bananpiren. ”Det är en stor sak för vår skola att få presentera innehållet i vår tidning på världskonferensen för hållbar utveckling”, säger medielärare Solveig Lundh.

Tidningen, som är skriven och formgiven av elever på Munkebäcksgymnasiet, handlar om mat, hälsa och livsstil. I artiklarna tar eleverna bland annat upp den ökande fetman i Sverige, vegetarisk kost och genmanipulerad mat.

Besöker också Universeum.

Under Vetenskapsfestivalen den tredje till 16 maj har skolan en monter på festivalområdet i Frihamnen. Också montern är formgiven av Munkebäckselever.

En annan grupp elever från Munkebäcksgymnasiet visar sina visioner om ett framtida hållbart samhälle som de arbetat med i ämnet naturkunskap. Deras utställning presenteras den 6 maj på Universeum dit de internationella konferensdelegaterna också är inbjudna.

Hållbarhetskonferensen ”Learning to change our world” invigs av statsminister Göran Persson den fjärde maj.