Åtgärder för kommande skolval och skolplaceringar. Skolvalet och skolplaceringarna inför höstterminen 2020 har orsakat problem för såväl enskilda elever och vårdnadshavare som för grundskoleförvaltningen. Nu är grundskoleförvaltningens internrevisionsrapport åtgärdsplan klara.

Åtgärdsplanen innehåller en rad åtgärder grundskoleförvaltningen ska genomföra för att säkra så att kommande skolval och skolplaceringar inte misslyckas. Både revisionsrapporten och åtgärdsplanen redovisas för politikerna i grundskolenämnden på nämndens möte på onsdag 19 augusti.

Skolvalet och skolplaceringarna 2020 har inte fungerat, och lett till problem för elever och vårdnadshavare, politiker i grundskolenämnden och för grundskoleförvaltningen. Bengt Randén, förvaltningsdirektör i grundskoleförvaltningen, har därför beställt en internrevision av arbetet med skolvalet och skolplaceringarna, för att ta reda på vad som har gått fel och hur det kan åtgärdas. Rapporten från internrevisionen är nu klar, och utifrån den har Bengt Randén bestämt ett antal åtgärder som grundskoleförvaltningen ska genomföra inför kommande skolval.

Kommande åtgärder  

Grundskoleförvaltningen ska struktureras om på enhets, avdelnings- och förvaltningsnivå. Exakt hur ska Bengt Randén återkomma med.

  • Ledning och planering av arbetet för kommande skolval och skolplaceringar flyttas från myndighetsavdelningen till avdelningen för stöd till verksamhetsstyrning och utveckling.
  • Reglerna för skolval och skolplaceringar kommer att ändras så att de tydligare följer skollag och tar hänsyn till elev- och barnperspektiv.
  • Politikerna i grundskolenämnden kommer att få mer information om skolvalet och ha större inflytande på arbetet med skolvalet.
  • Färre skolval i den nya organisationen för skolenheterna som politikerna i grundskolenämnden har fattat beslut om.
  • Planeringen av hur många platser det finns på varje skola och i olika delar av staden ska bli bättre och tydligare.
  • En extern granskning av grundskoleförvaltningens arbete med skolvalet 2020 är beställd.

Bengt Randén poängterar att grundskoleförvaltningen kommer att ha en dialog med representanter för olika grupper av vårdnadshavare för att få deras syn på skolvalet.

Avslutningsvis vill han be om ursäkt för att det har blivit problem med skolvalet: ”Vi tar detta på största allvar. De fel som blivit uppenbara i och med årets skolval får inte upprepas och vi måste göra vårt yttersta för att eleverna får bästa möjliga skolgång på en skola de valt eller nära hemmet”.

Läs granskningen via länken här nedan.