Arbetsmarknaden i förändring.   På bara några år har efterfrågan på arbetskraft med el− och batterikunskap ökat enormt inom de flesta branscher. Samtidigt går människor med yrkeserfarenhet arbetslösa. Det löser Göteborgs Stad med skräddarsydda utbildningar som ger arbetslösa jobb och arbetsgivare den kompetens de efterfrågar.

Omställningen mot ett mer hållbart samhälle håller på att förändra så väl arbetsmarknaden som utbildningsvärlden. I alla branscher finns en stor efterfrågan på kompetenser kopplat till omställningen. För att Göteborg ska hänga med i utvecklingen och säkra arbetskraften skapar staden skräddarsydda omställningsutbildningar inom framför allt industri, turism och vård.

Cathrine Andersson är näringslivsstrateg på förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning och menar att utvecklingen av mjukvaror till elbilar har gått snabbare är mobiltelefonutvecklingen de senaste fyra åren.

Cathrine Andersson. Foto: Privat

− Elektrifieringen går i 200 knyck och industrin skriker efter arbetskraft med el− och batterikunskap. Det kommer vara en kompetens som behövs i princip alla branscher.

Även turistnäringen behöver mer hållbar, men vägen dit är inte självklar.

− Hur säljer vi in Göteborg som turistdestination om vi inte ska resa så mycket? Kanske genom digitala upplevelser? Det är en utmaning som kräver helt andra kunskaper än de som finns i branschen idag, säger Cathrine Andersson.

Utgår från individens behov och kunskap

För att möta upp behovet av ny kompetens, se till att fler behåller sitt jobb och fler tar sig in på arbetsmarknaden genomför förvaltning arbetsmarknad och vuxenutbildning skräddarsydda omställningsutbildningar.

Utbildningarna formas i moduler som går att kombinera på olika sätt beroende på vilken kunskap och vilket behov individen har.

Anders Johansson är utbildningsstrateg på arbetsmarknad och vuxenutbildning och jobbar med att skapa omställningsutbildningar.

− Det gäller att matcha rätt redan från början så att kompetenshöjningen är riktad mot just det yrke personen vill jobba med. Vi försöker möta individen där den är och bygga en anpassad utbildningsinsats. Under resans gång testas och valideras kunskapen för att veta vi är på rätt väg, säger han.

Anders Johansson. Foto: Privat

Inom vården kan det vara språkkompetensen som behöver höjas.

− Du kan ha lång erfarenhet av att arbeta inom vården men när arbetsgivaren ställer höga språkliga krav är det inte säkert att du får jobba kvar eller får det arbete du sökt. Då kan svenskastudier vara lösningen, för både arbetsgivare och arbetstagare, Anders Johansson.

Ibland handlar det om att lösa bristen på arbetskraft eller en viss kompetens genom så kallad yrkesväxling. Då kompletteras en personens tidigare och kunskaper och erfarenhet med en helt ny kompetens som gör att det är möjligt att byta yrke.

− Rörelse är ett nyckelord för framtidens arbetsmarknad. Vi kommer att bytta jobb och yrke flera gånger under ett yrkesliv och det hänger mycket på individen själv att hitta sin kompetenshöjande utbildning, säger Cathrine Andersson.