Felix Gyllenstig Serrao är SO-lärare på Frölundaskolan, och även känd som Spelläraren.

”Spelifiering” får fler elever att glänsa. Digitala verktyg i undervisningen är inget nytt. Men att använda sig av dataspel och så kallad spelifiering är mer ovanligt. För Felix Gyllenstig Serrao, SO-lärare på Frölundaskolan, är detta en självklarhet.

Han kallar sig för ”spelläraren”, bloggar och har medverkat i media flera gånger. Felix Gyllenstig Serrao, som undervisar i SO i årskurs 7 – 9 på Frölundaskolan, vill gärna sprida sin syn på dataspel och hur de kan skapa bättre undervisning för eleverna.

– Eleverna känner igen sig i spelen och blir mer motiverade eftersom de har tydliga mål i spelet och vill klara sig bättre. Utan att de tänker på det lär det sig samtidigt det de behöver för att klara skolans kunskapskrav och mål, säger han.

Eleverna får bättre relation till skolan
Spelifiering innebär att eleverna motiveras att vilja lära sig mer på samma sätt som spelen motiverar den som spelar att vilja fortsätta. Enligt Felix gör spelen att eleverna hela tiden vet vad de har lärt sig och vilka framsteg de har gjort. Eleverna får därmed bättre självförtroende och bättre förutsättningar att lyckas.

– Elever som annars har svårt att visa vad de kan får helt nya möjligheter att glänsa. Det gör att de når betyg, blir motiverade och får en bättre relation till skolan.

Mer utrymme för analyser och diskussioner
Att arbeta med digitala verktyg och spel i undervisningen leder också till att Felix själv får större utrymme för analyser och diskussioner under lektionerna.

– Eleverna tycker att det är så roligt att träna på till exempel begrepp. De sitter till och med frivilligt på fritiden och studerar så att de får bra resultat i spelen/undervisningen så att de kan gå upp i level precis som i spel som Fortnite.

Här kan du läsa mer om hur Felix jobbar
Vill du veta mer om hur Felix Gyllenstig Serrao arbetar med digitala verktyg och spelifiering? Lyssna då på UR Skolas program Lärarrummet där Felix är med. Du kan också läsa mer på Felix blogg spellararen.se.