Gemensam för hela staden. Från torsdag den 15 januari är det dags för alla barn som fyller sex år under 2015 att ansöka till förskoleklass. Tidigare har tillvägagångsättet varit olika i de olika stadsdelarna. Nu samordnas ansökningarna i en ny och gemensam e-tjänst som gör det lätt att söka.

Göteborgs Stad fortsätter sin satsning på att utveckla e-tjänster. Senast i raden är en e-tjänst för att enkelt kunna söka förskoleklass.

− Vi har tagit fram ett ansökningsförfarande i form av en e-tjänst liknande den som redan finns för förskolan, säger Madeleine Lundstedt, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Likvärdig tjänst
Tidigare har stadsdelarna var för sig skött ansökningarna genom blanketter som skickats hem i brevlådan.

− Det har varit olika tidsramar och informationen har sett olika ut. Med den gemensamma e-tjänsten blir ansökningarna likvärdiga för hela Göteborg, säger Madeleine Lundstedt.

Får söka tre skolor
Ansökningstiden är den 15 januari till den 15 februari. Via e-tjänsten kan man uppge vilka skolor man vill ha plats på i första, andra och tredje hand.

− Man får även uppge om man har sökt skolor i någon annan kommun eller ställt sig i kö till friskola, så vi vet. Det påverkar inte om man får plats i Göteborgs Stads skolor, men det är bra för våra handläggare att veta, säger Madeleine Lundstedt.

I dagsläget är det enbart själva ansökan som går att göra via e-tjänsten.

− Men vi hoppas på att vidareutveckla tjänsten framöver, så att man även ska kunna se sådant som till exempel vilken plats man har i kön, säger Madeleine Lundstedt.