Intensivt arbete pågår. Göteborgs Stad kommer i år att erbjuda 4000 ungdomar kommunalt sommarjobb. I dagsläget finns 1500 platser och ett intensivt arbete pågår för att hitta fler. “Det är ett bra sätt att ge ungdomarna erfarenhet av arbetslivet och att de får träffa ungdomar från andra delar av staden”, säger Sofia Gustafsson, enhetschef på Centrum för arbetsmarknadsanställningar enhet 1.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att samla alla arbetsmarknadsanställningar i staden. När det gäller sommarjobb har förvaltningen sedan tidigare ansvar för gymnasieungdomarna, men nu även för grundskolan som tidigare legat på stadsdelarna.

– Att vi har allt samlat hos oss gör att det blir mer effektivt och lika över staden. Vi ska ha ut 4000 ungdomar i kommunala verksamheter i sommar, trots covid-19, så vi är lite andfådda just nu, konstaterar Sofia Gustafsson.

Svårt att hitta platser

Målet är att 2000 grundskoleelever i nian ska få jobb i två veckor under tre olika perioder och att 2000 gymnasieungdomar, främst i årskurs ett, ska få sommarjobb i tre veckor under tre olika perioder.

– Det är fler sökande det här året än tidigare, i alla fall från gymnasieelever där ansökningstiden gått ut. Det är svårt att få tag i platser, det var det redan innan covid-19 och vi har också gett fler ungdomar sommarjobb varje år. Nu är det extra knivigt eftersom det ser väldigt olika ut när det gäller hur mycket det går att covid-anpassa arbetsplatserna, säger Josefin Johansson, samordnare.

Löste sig förra året

I dagsläget finns 1500 platser, 900 av dem är för gymnasieungdomar. Förra året löste det sig med jobb till alla tack vare en stor insats från stadens verksamheter och arbete in i det sista på Centrum för arbetsmarknadsanställningar.

– I år har vi många platser som miljövärd och inom vaktmästeri, det är sådana jobb som man kan sköta utomhus. Grundskoleförvaltningen har lagt in många platser på fritids, i kök och även vaktmästeri, säger Josefin Johansson.

Jobb som uppskattas

Hon berättar att de flesta av stadens verksamheter brukar ta emot sommarjobbare, men att de nu står inför att kanske 50 procent inte gör det. En del som brukar ta emot, tar emot färre i år. Vissa tar emot fler, som kulturförvaltningen som tar emot dubbelt så många.

– De jobb som ungdomarna utför är något som de flesta som bor i Göteborg uppskattar och tycker om. Att de spelar musik, plockar upp skräp på stranden och bygger bänkar och vindskydd i skogen, säger Josefin Johansson.

Covid-säkrade arbetsplatser

Alla arbetsplatser är covid-säkrade för att inte placera ut ungdomar där de riskerar att smittas. Handlingsplaner har tagits in från i princip alla verksamheter i staden.

– Vi har även pratat med Sveriges kommuner och regioner, SKR, för att höra deras syn på sommarjobb. Deras uppfattning är att det är möjligt att ha sommarjobb i år om vi tar hänsyn till att inte utsätta ungdomarna för smitta, säger Anne Benson, vikarierande områdeschef.

Hur ska ni göra för att hitta fler platser?

– Vi har skickat ut information, använt de kanaler och nätverk vi har. Vi har gjort en informationskampanj till och förlängt tiden till 12 mars. Vi kommer självklart att ta emot platser hela tiden fram till sommaren. Ett antal organisationer har hört av sig och anmält intresse för att ta emot sommarjobbare, vi uppskattar det men vi har inte fattat beslut hur vi ska agera eftersom det inte är kommunal verksamhet, säger Anne Benson.

Att Göteborgs Stad erbjuder sommarjobb inom kommunala verksamheter har att göra med den kompetensförsörjningsplan som finns. Den som sommarjobbar nu, kan vara en framtida medarbetare. Ansökan för elever i nian stänger 31 mars.