En engelsk mil varje dag. Hallå där, Petra Jerne, rektor på Solbackeskolan i Bergsjön! Ni är den första skolan i Sverige som deltar i den internationella motionssatsningen ”The Daily Mile”. Vad är det?

‒ Det är ett initiativ som startade på en skola i Scotland Skottland. ”The Daly Mile” innebär att eleverna gör en paus i undervisningen varje dag för att gå, jogga eller springa en engelsk mil, vilket motsvarar ungefär 1,6 kilometer. Att jogga en mile tar ungefär en kvart och vi kommer därför utgå från 15 minuters rörelse.

Varför deltar ni i satsningen?
‒ Tanken med ”The Daily Mile” är att det ska vara lätt att röra på sig och inte kräva några speciella kläder, lokaler eller redskap. Därför har vi märkt upp en slinga på skolgården som man kan välja att gå, jogga eller springa runt, så många varv som man hinner på en kvart. Varje klass schemalägger sin kvart när det passar bäst, utom en dag i veckan då hela skolan gör ”The Daily Mile” tillsammans.

Hur kommer det gå till?
‒ Tanken med ”The Daily Mile” är att det ska vara lätt att röra på sig och inte kräva några speciella kläder, lokaler eller redskap. Därför har vi märkt upp en slinga på skolgården som man kan välja att gå, jogga eller springa runt. Varje klass schemalägger sin kvart när det passar bäst, utom en dag i veckan då hela klassen gör ”The Daily Mile” tillsammans.

– Vårt deltagande har även inspirerat andra. Vårdcentralen Nötkärnan här i Bergsjön och Närhälsan i Hjällbo kommer att följa satsning för att studera möjligheterna för framtida forskning. Och vår skolsköterska Anna Rönnhede kommer tillsammans med en kollega följa vårt deltagande i ”The Daily Mile” för en D-uppsats i vårdvetenskap.

Vad hoppas ni att satsningen ska leda till?
‒ På lång sikt hoppas vi kunna ge våra elever goda livstilsvanor som de sedan har med sig ut i livet. Där daglig rörelse blir en naturlig del av livet för att man ska må bra. På kort sikt tror vi stärker gemenskapen i skolan och förbättra både elevernas fysiska och psykiska hälsa. Vilket vi på sikt också vill tro påverkar kunskapsresultatet positivt.