Sex veckor totalt. För andra året i rad får nyanlända ungdomar chansen att gå i sommarskola. Det ska bidra till en utvecklande och meningsfull sommar. Gymnasieeleverna får varva skola med arbetspraktik och fritidsaktiviteter.

Knappt har sommarlovet startat för gymnasieungdomarna som nu väljer att sätta sig i skolbänken igen. Det är nyanlända ungdomar som går språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet som har fått chansen att studera, arbeta och lära känna sin stad bättre under sommaren.

Sommarskolan har flera syften. För många nyanlända ungdomar är den vanliga skolan den fasta punkten i tillvaron och många kan ha svårt att sysselsätta sig när den är stängd.

– Sommarskolan bidrar till ett meningsfullt sommarlov. Det finns också ett stort intresse bland ungdomarna att studera och då är detta ett bra tillfälle, säger Carina Krantz Rönnqvist, enhetschef på stadsledningskontoret.

Kul och utvecklande
Det är drygt 500 ungdomar som har ansökt och kommer att gå i sommarskolan på Center för språkintroduktion på Lindholmen.

– Utvärderingar från förra årets sommarskola visar att eleverna tyckte att det var kul och väldigt utvecklande, säger Carina Krantz Rönnqvist.

Ungdomarna kommer att studera ämnen som SO, NO, matematik, engelska och svenska. Tanken är att allt ska vara språkfrämjande. De får också lära sig mer om svensk kultur och allemansrätten, genom att koppla det till aktiviteter som att gå ut i skogen.

– Men eftersom det inte finns några garantier för att de här ungdomarna får stanna i Sverige kommer det även att vara fokus på kunskaper som de kan ta med sig var de än hamnar i världen. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen till exempel, säger Somo Saad Ali, en av två projektledare för sommarskolan.

Praktik på park- och natur
Sommarskolan arrangeras under två stycken treveckorsperioder. Ena gruppen studerar och den andra gruppen praktikarbetar. Sedan byts grupperna om. Praktiken kommer att äga rum inom park- och naturförvaltningen. 35 handledare kommer att hjälpa ungdomarna att utföra olika uppdrag i staden.

– Det kommer att handla om lite lättare städ och trädgårdsarbete i staden. Gothia cup och Partille cup kommer att pågå under den här tiden så vissa uppgifter är kopplade dit, säger Somo Saad Ali.

Det kommer även bli chanser för ungdomarna att upptäcka fritidsaktiviteter och lära känna sin stad. Sommarskolan startar måndag 19 juni.