”Har lärt sig att det lilla gör skillnad”. ​På förskolan Oxelgatan i Påvelund bor det sopsamlarmonster. De finns med i verksamheten för att på ett lustfyllt sätt lära barnen om källsortering och hållbarhet. Barnen matar Kompostina med matrester, spelar spel med Glas-Klara och lämnar gamla batterier till Batman.

På avdelning Utmaningen kikar sopsamlarmonster fram överallt i lärmiljöerna. Det är virkade monster i soffan, bilder på monstren i fönstret och på personalens t-shirts. Här arbetar Jenny Johnsson, Carina Bjerklind och Caroline Lindberg med 3-5-åringar. När deras avdelning flyttade till Oxelgatan och två barngrupper slogs ihop gjorde de en kartläggning över vad barnen var intresserade av.

− Det visade sig att de bland annat hade ett intresse för naturen och sopsamlarmonstren. Vi valde därför att starta ett projekt om hållbar utveckling eftersom det är ett viktigt och aktuellt ämne. Enligt läroplanen ska förskolan lägga grunden till ett växande intresse för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling, säger Jenny.

Målet med projektet är att vara med och utveckla världen på ett sätt som är bra för oss alla. Barnen ska lära om miljön, i miljön, för miljön. De ska känna sig delaktiga och få en upplevelse av att de kan påverka.

Sopsamlarmonster i utbildningen
Eftersom avdelningen arbetar med äventyrspedagogik startade de projektet med ett äventyr. Barnen fick lösa ett uppdrag med hjälp av olika samarbetsövningar och fick utforskande frågor där de fick komma med idéer. Nu arbetar gruppen dagligen med monstren på många olika sätt i utbildningen.

− Förutom källsortering lär sig barnen om klimatet och hållbarhet i stort och blir duktiga ambassadörer hemma. De får tidigt en medvetenhet och ett intresse för vår miljö och för ett hållbart samhälle, säger Caroline.

Det finns 16 monster som vart och ett representerar en återvinningsfraktion. Varje monster har ett namn, en personlighet och en egen födelsedag. Med hjälp av QR-koder som alltid hänger uppe kan barnen lyssna på en beskrivning om varje monster.

”Vi forskar och gör experiment”
Förskolan har en egen återvinningsstation där barnen enkelt kan hitta rätt behållare för återvinningsmaterial med hjälp av bilder på monstren. Gruppen går också till en stor återvinningsstation regelbundet för att sortera. Ibland är de ute och samlar skräp och har då en påse till varje monster.

− I arbetet använder vi oftast material som vi redan har på förskolan. Vi forskar och gör experiment, exempelvis om vilka material som förmultnar och vilka som blir kvar i naturen. Vi tar hänsyn till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, vilket är en utmaning, säger Jenny.

Språk och kommunikation kommer in genom spel, teater, lek och egna sagor om monstren. Barnen bygger och konstruerar med återvinningsmaterial och pedagogerna lägger ut bilder till sopsamlarmonstrens Instagram-konto för att inspirera andra.

Projektet har gjort skillnad
Barnen har fått lära sig att Kompostina får ont i magen om hon får för mycket mat. Just nu väger de avdelningens matrester och jämför från dag till dag, för att minska matsvinnet. Barnen är engagerade och intresserade.

− Vi har nu jobbat 1,5 år med hållbarhet och sopsamlarmonstren, och det har gjort stor skillnad. Barnen har fått en insikt i vad som är viktigt med miljön, de är helt klart mer medvetna. Och nu när projektet tar slut kommer vi att fortsätta använda sopsamlarmonstren i vår utbildning, säger Carina.

Ett mål har varit att göra barnen delaktiga, ge dem en upplevelse av att de kan påverka och att de ska känna att de är värdefulla. Efter många samarbetsövningar har grupptillhörigheten stärkts.

− Barnen hjälps åt mer och samarbetar spontant. De har blivit experter på källsortering och har respekt för allt levande. De har lärt sig att det lilla gör skillnad och att allas olika förmågor behövs, säger Carina.

Samverkan med monster
Barnen får ibland låna hem virkade sopsamlarmonster. Efter en vecka kommer monstren tillbaka med en historia om vad de gjort med familjen under veckan. Barnen tar också med återvinningsmaterial hemifrån för att bygga med.

− Vi har fått många positiva reaktioner från både barn och vårdnadshavare. Barnen påminner varandra och föräldrarna om sånt alla bör tänka på, som att släcka lampor, stänga av vattnet och inte kasta skräp på marken, säger Caroline.

Sopsamlarmonstren har också fått vara med vid samverkan mellan förskolan och skolan. Barnen fick komma och lära Påvelundsskolans elever om sopsamlarmonstren och vad de kan göra.

I linje med att vi inom förvaltningen ska arbeta tillsammans och uppmuntra kollegialt lärande har pedagogerna presenterat sitt arbetssätt för kollegor i område Väster. Ett par andra förskolor i Göteborgs Stad använder också sopsamlarmonstren i sin verksamhet.

Här hittar du sopsamlarmonstren
Sopsamlarmonstren kommer från Hässleholm Miljö som tog fram dem i ett skolprojekt om hållbarhet. Idén var att skapa något som barn kunde relatera till och göra så att källsortering blir roligt. Carina hörde talas om konceptet i ett tv-reportage och tog med sig idén till sina kollegor.

− Det är enkelt att komma igång eftersom det finns så mycket som redan är färdigt. På webben går det att läsa om varje monster, du kan ladda ner bilder och annat material. Vi får också mycket inspiration och idéer från andra förskolor som använder monstren och tipsar i sociala medier, säger Carina.

 

Reporter i filmen: Sofia Grymer.
Filmen är producerad av Patrik Rosell och Sofia Grymer.