Pilotprojekt med digitalt läsverktyg. Maria Taheri brinner för att stärka elevers läsförmåga. I sitt arbete tar hon hjälp av ett digitalt läsverktyg som analyserar ögonrörelser. ”Att lära sig läsa är grunden för all inlärning. För att kunna ge rätt stöd och stimulans gör vi ett digitalt test av läsförmågan hos alla våra elever. Vi kan då lättare identifiera elever som behöver mer stöttning i sin läsning”, säger Maria.

Maria Taheri är övergripande specialpedagog på Nya Varvetskolan, Hagenskolan och Långedragsskolan. Hon ansvarar för att kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att öka elevernas läsförmåga. De tre skolorna har använt det digitala läsverktyget sedan 2020. De ingår också i ett pilotprojekt. Tio grundskolor i Göteborg testar verktyget under läsåret 2021-2022. Nu väntar utvärdering av projektet.

Eleverna gillar verktyget

— Vi testar alla våra elever två gånger om året. Eleverna tycker att testet är jätteroligt. De känner sig trygga med det digitala. Att sätta sig framför en datorskärm är naturligt för dem och upplevs mer trovärdigt än papper och penna, säger Maria Taheri.

Fem minuters test visar elevens läsförmåga

Lästestet tar bara fem minuter. Eleven sitter framför en datorskärm och läser en kort text tyst och högt. Under tiden spelar verktyget in (screenar) och analyserar elevens ögonrörelser genom artificiell intelligens (AI). Det innebär att programmet förbättras ju mer det används.

Lästestet visar bland annat elevens läshastighet och vilka bokstavskombinationer eleven fastnar på. Resultat och övningsförslag finns att ta del av på en hemsida (portal).

— Genom screeningen vet vi nivån på elevens läsförmåga. Vi får direkt förslag på läsfrämjande insatser anpassade till eleven. Det är effektivt och sparar tid. Efter det första testet ”duschar” vi eleverna med språkövningar i två-tre veckor. Sedan gör vi ett nytt test. Det är roligt att se hur utvecklingen går framåt för varje elev, både för eleven själv och för oss lärare, säger Maria Taheri.

Underlättar dialog med elev och vårdnadshavare

— Testresultatet från läsverktyget är mer objektivt än traditionella tester. På så sätt blir dialogen med eleven lättare. Vi kan tillsammans jobbare vidare i klassrummet med det eleven behöver. Vi kan också enklare prata med vårdnadshavare om vad eleven behöver lästräna på i skolan och hemma, säger Maria Taheri.