Ekonomjobb direkt efter gymnasiet eller möjlighet att läsa vidare. Det valet vill Hvitfeldtska och Katrinelundsgymnasiet ge sina elever genom att utbilda dem till diplomerade gymnasieekonomer – en spetsutbildning som ska göra eleverna både anställningsbara och antagningsbara.

Konkurrensen om gymnasieeleverna är hård. Att profilera sig är ett sätt för de kommunala gymnasieskolorna att öka sin attraktionskraft. Hvitfeldtska är en av två kommunala gymnasieskolor i Göteborg som erbjuder eleverna att bli diplomerade gymnasieekonomer.

Gör projektarbetet i företagsekonomi

– Det är eleverna på samhällsvetarprogrammet med inriktning ekonomi som får den här spetsutbildningen. Vi byter inte ut några kurser, men upplägget är mer fast och har en tydligare inriktning mot ekonomi, säger Jonas Suneson, rektor för samhällsprogrammet på Hvitfeldtska.

Det är stiftelsen Företagsam som står bakom certifieringen. För att få examinera diplomerade gymnasieelever måste skolan upprätta ett dokument som visar hur utbildningen uppfyller stiftelsens certifieringskrav.

– Eleverna ska läsa minst 550 poäng ekonomiska ämnen och matte på nivå C. Dessutom måste projektarbetet i trean vara inriktat på företagsekonomi, säger Jonas Suneson.

Återupprätta gymnasieekonomernas status

Att undervisningen ska utgå från verklighetsbaserat lärande är ytterligare ett krav från stiftelsen Företagsam. Det betyder praktik ute på företag och olika samarbeten med fadderföretag.

– Egentligen är det här något som vi kan införa på egen hand. Men med en certifiering får vi en struktur för arbetet och det blir tydligare för eleverna – och därmed lättare att marknadsföra, säger Jonas Suneson.

Ett av stiftelsen Företagsams syften med diplomeringen är att återupprätta gymnasieekonomens status. Med diplomeringen i bagaget ska eleverna få goda förutsättningar att söka jobb som ekonomiassistenter eller liknande jobb.

Från i höst på Katrinelund

Om de istället väljer att läsa vidare har de, tack vare matematik C, behörighet att söka ekonomiska utbildningar på högskolor och universitet. Sammanlagt 66 skolor över hela landet erbjuder sina elever utbildning till diplomerade gymnasieekonomer.

I Göteborg finns utbildningen från och med i höst på Katrinelundsgymnasiet. Hvitfeldtska gymnasiet kör i gång höstterminen 2009.