Lär ut modersmål till 13 000 elever. Språkcentrum ger undervisning och studiehandledning på modersmål åt närmare 13 000 elever i Göteborg. Vid årsskiftet går de över från Lundby stadsdelsförvaltning till utbildningsförvaltningen. Det underlättar samarbetet med enheterna som arbetar med studie- och yrkesvägledning samt skolutveckling.

Organisationsförändringen innebär ingen flytt. Språkcentrum kommer finnas kvar i den gamla folkskolebyggnaden på Herkulesgatan i Lundby. Men Inger Fält, verksamhetschef, tror ändå att verksamheten kommer bli mer synlig.

– Det har funnits missförstånd om att vi skulle höra till Lundby och inte servar hela staden.

300 lärare och 70 olika språk
Barn i grundskolan har laglig rätt till modersmålsundervisning om minst en förälder har ett annat modersmål än svenska och om språket används dagligen i hemmet. De närmare 300 lärare som undervisar i 70 olika språk är alla samlade inom Språkcentrum. Därifrån kan förskolor, grundskolor och gymnasier i Göteborg och kranskommunerna beställa undervisning.

Oftast åker lärarna ut och möter eleverna på deras egen skola, men en del undervisning sker också på Herkulesgatan. Språken som erbjuds är såväl sådana som talas av många göteborgare, som arabiska och somaliska, som mindre vanliga språk som exempelvis urdu och punjabi.

Handledning på sitt eget språk
Språkcentrum erbjuder även studiehandledning på modersmål. Den riktar sig till elever som riskerar att inte nå målen i ett eller flera ämnen. Genom att få handledning på sitt eget språk kan de få lättare att ta till sig ämnesinnehållet.

– Det kan till exempel handla om att förstå svenskan och hur den är uppbyggd. Eller geografi, varför heter det län och landskap till exempel, och hur är ett samhälle uppbyggt? Det handlar om att förstå det ämne man är i, säger Inger Fält.

Studiehandledningen är extra viktig för elever som behöver komma in i skolan snabbt.

– Bland nyanlända elever finns de som kommer i högstadiet eller gymnasiet och aldrig har haft någon grundskola. De behöver extra allt. Sedan har vi även elever i den ordinarie undervisningen som behöver lite extra stöd för att komma vidare.

Ger språklig trygghet
Modersmålsundervisning har varit omdiskuterad genom åren och det har växlat i vilken utsträckning elever har rätt till det. På senare år har dess ställning stärkts, bland annat med grund i ny forskning.

– Att kunna sitt modersmål ger ett stöd i det fortsatta livet. Det blir också ett stöd för självförtroendet. Att behärska ett språk och därigenom enklare kunna förstå ett nytt språk, det gör att jag känner mig trygg och mår bra.

Finns det inte risk att modersmålsundervisningen tar uppmärksamhet från svenskainlärningen?
– Nej, det finns ingenting i forskningen som säger att man inte kan lära sig hur många språk som helst.

I och med flytten 1 januari 2015 hamnar Språkcentrum i samma centrala förvaltning som Center för skolutveckling och Vägledningscentrum.

– Det tycker att det ska bli väldigt intressant att jobba tillsammans. Vi jobbar säkert med saker som tangerar varandra och som vi kan utveckla tillsammans.

Kommer elever och personal att märka något av flytten?
– Nejdå, det ska rulla vidare precis som vanligt.