Många bibliotek och skolor i Göteborg har nu återkommande språkcafé ett par timmar i veckan, ett sätt för invandrare att komma i kontakt med svenskar och lära sig språket.

Medspråkare kallas idén som drivs av Medborgarskolan på flera håll i landet. Sedan ett och ett halvt år finns verksamheten i Göteborg.

På sfi-skolor och många bibliotek
– Här är vi nu 102 medspråkare. Vi finns i alla stadsdelar och vi blir bara fler och fler, säger aktivitetssamordnare Susanna Walfridsson.

I dagsläget finns cirka 25 språkcaféer i Göteborg, bland annat på Sfi-skolor (svenska för invandrare), högskolorna och på många bibliotek.

– Överallt där invandrare vill prata svenska kan man sätta upp ett språkcafé. Vi delar in oss i grupper på kanske tio personer på varje ställe, gör upp ett schema och så sitter vi i caféet eller matsalen och pratar svenska med dem som vill, berättar Susanna Walfridsson.

Ett bord är allt som behövs
– Biblioteken tycker att det är en jättebra idé eftersom de har många invandrare som besökare. Och allt de behöver arrangera är att ordna fram ett bord åt oss.

Även Chalmers och Göteborgs universitet har flera språkcaféer, dit utländska studenter kan komma efter skoltid och träna både svenskan och sociala koder.

– Studenterna får lyssna och läsa mycket i skolan, men de vill prata, prata, prata. Och de träffar sällan eller aldrig några svenskar, säger Susanna Walfridsson.

Projektet drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen och de flesta medspråkare i Göteborg är arbetssökande. Men här finns också volontärer som är med och pratar och nätverkar helt ideellt.

”Ett fritt, frivilligt och opretentiöst projekt”
Deltagarna – alltså de som utnyttjar servicen att träffa en infödd svensk och prata en stund – kommer från hela världen.

– Det kan vara flyktingar från Somalia som kommit med planet dagen innan och det kan vara masters-studenter som läser nanoteknik. Men det är lika stor spridning på medspråkarna, så det fungerar bra, säger Susanna Walfridsson.

– Det här är ett fritt, frivilligt och opretentiöst projekt. Och det kostar ingenting att vara med.