Dubbelt så många deltagare som förväntat. Så ser det ut för konferensen Många Språk, som nu byter lokal och flyttar till Svenska Mässan för att kunna ta emot ännu fler deltagare.

– Det finns ett otroligt stort intresse för modersmålsundervisning och flerspråkighet runt om i landet. Antalet anmälningar är långt fler än vi kunde ana. Vi hade räknat med 200–300 deltagare men hittills har vi fått in nästan dubbelt så många, säger Ingela Welther, som är projektledare för Många Språk – en satsning på framtiden.

Visar på modersmålets betydelse

– Nu har vi beslutat flytta konferensen till Svenska Mässan. Samtidigt förlänger vi anmälningstiden till den 31 oktober, så att vi kan ta emot alla som hört av sig plus ännu fler.

Konferensen ”Många språk – en satsning på framtiden” den 20 och 21 november handlar om utveckling och lärande för flerspråkiga barn och ungdomar i förskola och skola. Syftet är bland annat att visa på modersmålets betydelse för kunskapsinhämtning och för utveckling av svenska språket och den egna identiteten.

Sakkunskap och erfarenhet

Konferensen Många språk bjuder på föreläsningar och seminarier och bygger på bred kunskap från universitet och högskolor. Och inte minst mångåriga erfarenheter som förskollärare, lärare och föräldrar fått genom egna upplevelser i vardagen.

Det senaste om aktuella utredningar och lagförslag finns också med.

– Flerspråkighet verkar ligga i tiden. Många som hört av sig, säger att äntligen börjar det hända saker. Och det mesta verkar finnas med på konferensen, berättar Ingela Welther.

Brett deltagande från hela landet

Den innehållsmässiga bredden avspeglar sig också i deltagarförteckningen. Där finns barnskötare, förskollärare, elevassistenter, grundskollärare, gymnasielärare, verksamhetschefer, forskare, experter från myndigheter och politiker från olika håll i landet.

”Många Språk – en satsning för framtiden” är en nationell konferens. Bakom arrangemanget står modersmålsansvariga i Stockholm, Malmö och Göteborg samt Myndigheten för skolutveckling.