Pågår under två terminer. Många föräldralediga i Göteborg kommer aldrig i kontakt med det svenska språket. Genom att erbjuda språkträning hoppas Göteborgs Stad att chanserna till jobb efter föräldraledigheten ökar och att utanförskapet minskar.

Fem organisationer driver sedan i september språkträning för föräldralediga, främst i nordost. Det handlar om att minst en gång i veckan få komma till ett ställe med barnen och samtidigt få träna på sin svenska.

– Göteborgs Stad erbjuder inte SFI för föräldralediga mer än på lördagar, från och med den här terminen, så därför är den här språkträningen viktig. Vi har sett att många tappar det de lärt sig på SFI under sin föräldraledighet. Det kan hända om man är föräldraledig i flera år och bor i ett segregerat område där man inte kommer i kontakt med det svenska språket, säger Pernilla Nilsson, planeringsledare på förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Samarbetar med BVC
Språkträffarna är frivilliga och innebär inte en regelrätt undervisning. Det handlar snarare om vardagsträning, till exempel språk i kontakt med myndigheter eller när man går till affären.

– Besökarna kan även få hjälp med andra saker som att fylla i blanketter med mera. Organisationerna har också samarbete med familjecentraler, BVC och Närhälsan för att på så sätt fånga upp föräldrar i behov av stöd, säger Pernilla Nilsson.

Språkträningen bedrivs inom formen för idéburet offentligt partnerskap, IOP. Tidigt föräldrastöd är en av organisationerna som medverkar. I lokalerna i Lövgärdets centrum ges språkträningen vid två tillfällen varje vecka med grupper om åtta föräldrar varje gång. Ibland är barnen med och man sjunger barnvisor tillsammans, men annars är barnen i angränsande rum med passning.

Kan lära av varandra
I Bergsjön är det Svenska med baby som håller i träffarna. De är en förening som skapar mötesplatser för nya och etablerade svenskar för att bryta segregation och underlätta etableringen av nya föräldrar i samhället.

– En av fördelarna med att göra ett gemensamt IOP är att organisationerna ska kunna utbyta erfarenheter av gruppen. Just nu finns språkträningen på sju ställen, men vi har fler som kan tänka sig att vara med så det kan bli en utökning.

Språkträffarna kommer att pågå fram till sommaren nästa år.