Stärker föräldrar att våga prata svenska. Öppna förskolan ska verka för att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor och främja integration. Två viktiga delar är språkträning och att informera vårdnadshavarna om förskolornas verksamhet. I flera av stadens öppna förskolor finns grupper för föräldralediga som vill öva sig i svenska.

Öppna förskolan Opaltorget har varit i gång med förberedande SFI (svenska för invandrare) i mer än tio år och deltagarna är mycket positiva. Nu startar förskoleförvaltningen språkträning i fler områden.

SFI-lärare kommer till öppna förskolan

De öppna förskolorna Utsikten och Välkomsten i Biskopsgården och de öppna förskolorna i Hjällbo och Lövgärdet och har börjat med SFI-träning en gång i veckan under våren.

– I Lövgärdet har vi börjat på försök med en grupp med tio mammor. Gruppen blev snabbt fullbokad och vi har redan fått höra att de skulle vilja komma oftare, säger Maria Ramberg, förskollärare på öppna förskolan Lövgärdet.

Språkträningen riktar sig till de som är föräldralediga med barn som inte ännu går i förskolan. Barnet får en introduktion till svensk förskola och deltagarna får undervisning av SFI-lärare. De vuxna kan vara nybörjare i svenska eller redan ha studerat SFI.

Gynnar barnen att de vuxna kan svenska

En viktig del i öppna förskolans uppdrag är språkträning och att informera vårdnadshavarna om förskolans verksamhet, för att fler barn ska få möjlighet att gå i förskola.

– Många kvinnor är hemma med barnen och öppna förskolan blir en arena för att skapa nätverk, träna svenska och bli trygga i att prata. Språkträffarna syftar till att öva på att tala svenska, men också att skapa samhörighet, säger Maria Ramberg.

Erfarenheter från öppna förskolan Opaltorget har visat att den pedagogiska aktiviteten också ger föräldrarna en god introduktion till förskolans verksamhet, vilket innebär att många av dem placerar sina barn i förskolan.

– Vår vision är att föräldrarna här i Lövgärdet också ska söka förskola till sina barn, börja på SFI och sedan komma ut i arbetslivet. Vi ser det här som en språkstart, säger Maria Ramberg. Hon fortsätter:

– Det gynnar barnen väldigt mycket om de vuxna kan hantera språket. Många av våra besökare förstår mycket, men är för blyga för att prata svenska. Om vi har roligt och deltagarna känner sig trygga öppnar det upp för att våga börja prata.