Till hösten går kulturskolorna i Lundby, Biskopsgården och Torslanda samman. Samtidigt etablerar sig kulturskolan i Hisingens grundskolor och blir tätare kopplad till verksamheten. ”Syftet är att effektivisera, men vi når också fler barn och kan erbjuda ett bredare utbud, säger Margitha Martinsson”, verksamhetschef i Lundby.

Enligt kommunfullmäktige ska alla barn beredas plats i kulturskolan. Men trots ett digert utbud med allt ifrån sång och dans till keramik och musik är det i dag långa köer till många av aktiviteterna. Genom sammanslagningen hoppas Margitha Martinsson att fler ska få chansen att uppleva hur kul det är med kultur.

– I Torslanda har de till exempel ett bredare utbud när det gäller dans än vad vi har. På det här viset kan även Lundbybarnen få tillgång till fler danskurser, säger hon.

Minskad budget i Torslanda

Västra Hisingens Kulturskola kommer att ha sitt säte i Lundby och syftet med sammanslagningen är att effektivisera och minska kostnaderna. Nu går det till exempel åt mindre tid till administration.

I Lundby och Biskopsgården kommer budgeten att förbli oförändrade, medan Torslanda minskar sin med 20 procent. Tanken är att utbudet inte ska försämras, men sammanslagningen innebär en del förändringar.

– Alla elever i skolår 1-3 kommer att få totalt 60 minuters kulturundervisning i veckan. Då kan vi väcka ett intresse och visa på vad som finns inom kulturskolan. Samtidigt drar vi in eftermiddagsverksamheten för samma åldersgrupp och erbjuder inte längre några enskilda lektioner, förklarar Margitha Martinsson.

”Ämnen kan kombineras”

Kulturskolans intåg i grundskolan kommer att märkas på flera olika sätt. En tanke är att försöka arbeta tematiskt och ämnesövergripande, till exempel genom att kombinera musik och dans med vanliga skolämnen.

– Matte och musik hänger ihop helt naturligt, men det finns många andra ämnen som kan kombineras. Musik och dans är dessutom väldigt bra hjälpmedel i inlärningsprocessen och kan underlätta skolarbetet för barnen.

Sammanslagningen av kulturskolorna genomförs till hösten. Informationsmaterial och anmälningsblanketter får alla elever med sig hem från skolan under våren.