Har tappat elever. Tuff konkurrens har lett till att Centrums kommunala skolor har tappat elever till friskolorna. För att bäst organisera framtidens skola bjuds nu föräldrar och andra invånare i stadsdelen in till medborgardialog.

− Föräldrar och andra medborgare får chansen att vara med och diskutera och lämna sina åsikter, som sedan ska tas med i det kommande förslaget till ny organisation, säger Hans Wettby, som är sektorschef för utbildningen i Göteborgs Stad Centrum.

Många väljer friskola
I Centrum finns sex kommunala grundskolor. Men trots att skolorna uppnår goda resultat är elevunderlaget för litet och lokalerna har blivit för stora. Det beror på stadsdelens speciella situation med 14 olika friskolor som också konkurrerar om eleverna.

− Av de äldre eleverna är det drygt hälften som väljer någon friskola, bland de yngre är det ungefär en tredjedel, säger Hans Wettby och fortsätter:

− Situationen gör att några av stadens bästa skolor är nedläggningshotade. Vi vill kunna behålla samma höga kvalitet och inte spilla resurser på för många lokaler.

Vill locka eleverna på nytt
Samtidigt som grundskolan har för mycket lokaler har förskolan i Centrum för få. En omorganisation på lokalnivå är nödvändig, men dialogprocessen handlar också om att göra de kommunala skolorna i Centrum attraktivare och att locka dit eleverna på nytt.

− Vi vill veta vad föräldrar och elever tänker och tycker. Vad vill man att vi ska erbjuda för olika inriktningar? I förskolan satsar vi mycket på Reggio Emilia. Är till exempel det något man vill ha hela vägen upp i grundskolan?, säger Hans Wettby.

Begränsat antal platser
Medborgardialogen inleds med ett informationsmöte den 21 september. Sedan arrangeras dialogkaféer vid två tillfällen. Till alla träffar krävs föranmälan och till dialogkaféerna, som båda äger rum i slutet av september, kan max 40 personer komma vid varje tillfälle.

Informationsmötet kan ta emot 100 personer. Vill fler komma görs mötet om dagen efter.

− Men är det fler som vill vara med är vår ambition att ordna ännu fler träffar, säger Hans Wettby.

Förslaget ska vara klart i år
Andra sätt att framföra sina synpunkter är via skolornas egna skolråd eller genom att gå in på Facebooksidan – Framtidens skola i Centrum. Maila och ringa är andra alternativ.

I december är det tänkt att förslaget till ny organisation av skolorna i Centrum ska vara färdigt.