Trots att alla elever i Göteborgs kommun ska ges plats i kultur- och musikskolan, fick drygt 800 elever stå utanför verksamheten i våras. Stadsrevisionen har granskat kultur- och musikskolan i Göteborg och konstaterar att stadens mål inte uppfylls. Det är stora skillnader beroende på var i kommunen man bor.

I stadens budget för 2008 står att det är ett prioriterat mål att alla barn i grundskolan som vill ska få delta i kultur- och musikskolan.

Totalt deltog drygt 6.300 barn och ungdomar i kultur- och musikskolan i mars månad, enligt de senaste siffrorna, medan 846 stod i kö. Längst kö har Torslanda följt av Lundby.

Det finns stora skillnader mellan stadsdelarna när det gäller utbudet av aktiviteter, men också när det gäller från vilken årskurs kultur- och musikskolan börjar.