Arbetet med Skapande skola fortsätter. Grundskoleförvaltningen i Göteborg har fått 5,8 miljoner kronor i bidrag av Statens kulturråd för att fortsätta arbetet med Skapande skola. Pengarna ska användas för att öka tillgängligheten till kultur i skolan genom olika projekt. “Kultur är en rättighet”, säger Ann-Sofie Udéhn, en av tre kultursamordnare på förvaltningen.

I grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad finns sedan augusti 2019 tre kultursamordnare som tidigare arbetat i olika stadsdelar. De arbetar bland annat med Skapande skola, som är ett komplement till skolan, och inför nästa läsår har verksamheten fått 5,8 miljoner kronor av Statens kulturråd.

– Vi blev jätteglada! Det var drygt en miljon kronor mer än vi fått tidigare, säger Ann-Sofie Udéhn, kultursamordnare.

Stärker sitt eget jag

I Mosaikfabriken får deltagarna skapa mosaiker som installeras på olika ställen i staden.

Hon betonar att kultur är viktigt och att det är viktigt att få in kultur i de tidiga skolåren. Att få öppna sina sinnen och lära sig saker som man inte lär sig på vanliga lektioner.

– I kulturen möter man barn på ett annat sätt, de får vara i sina egna tankar och stärka sitt eget jag. Kanske får de ett nytt intresse för livet, kanske vill de bli sångare eller så utvecklar de ett matematiskt tänkande genom att de kan använda hela kroppen och alla sinnen.

Skolorna får ansöka om projekt

Syftet med Skapande skola-pengarna är att öka tillgången till kultur genom främst kulturpedagogiska projekt på skolorna.

– Skolorna får ansöka om projekt som de vill ha till sin skola och de kan välja fritt utifrån olika projekt inom de åtta konstämnesområden som finns. Vi ser gärna att skolan har längre projekt, över flera årskurser och gärna ämnesintegrerat.

Grundskoleförvaltningens tre kultursamordnare håller på att lägga upp en plan för hur de ska nå ut till skolorna.

– Vi känner inte alla våra kulturombud på skolorna, vi håller på att bygga upp kontakter, vi erbjuder oss att komma ut på skolorna för att informera.

Vill lyfta kulturen

Kultursamordnarna Ann-Sofie Udéhn, Carin Nordberg och Elizabeth Leone har 150 skolor så det tar lite tid.

– Vi skulle gärna vilja ha en webbsida någonstans där vi kan tala om vad alla fantastiska elever och lärare gör och lyfta kulturen. Vi vill inspirera fler skolor att tänka utifrån estetiska lärprocesser när de gör sin terminsplanering.

I uppdraget finns att öka kulturen i stadens ytterområden och skolor som inte har så mycket kultur.

– Rektorer är navet i det här och rektorer som är kulturintresserade kan få mycket att hända på skolan. Målet är att vi ska väcka lusten och intresset till barns rätt till kultur på de skolor där man inte har så aktivt medvetna rektorer och pedagoger av någon anledning.

En skola som arbetar aktivt med kultur är Lövgärdesskolan. I måndags hade de kulturdag.

– Det var över 20 konstnärer där och elever fick verkligen prova på olika kulturaktiviteter. Film, media, graffiti, rapp, musik, dans, drama. Alla våra ämnesområden och även några fritidsaktiviteter.

Fortsatt arbete under pandemin

Trots covid-19-pandemin har nästan alla pengar använts som beviljades för Skapande skola detta läsår.

– Kulturen har inte stannat upp utan den har fortsatt. Många kulturaktörer och konstnärer har varit ute på skolorna och haft olika projekt utomhus eller inomhus där lokalerna tillåtit det, säger Ann-Sofie Udéhn.

Se filmen om hur en en workshop kan gå till.